Strona główna/Urząd/Aktualności/Radni przyjęli studium

Radni przyjęli studium

Aktualności 31 Maja 2010
W czasie sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w piątek 28 mają 2010 roku radni większością głosów przyjęli studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

"To jest dokument, który ma zapewnić możliwość rozwoju naszej gminie" - podkreślił burmistrz W. Janiszewski.


Studium określa kierunki zagospodarowania gminy, wizję jej rozwoju społecznego i gospodarczego, zawiera również strategiczne cele i zasady prowadzonej polityki przestrzennej Czerwionki-Leszczyn. Stanowi podstawę do opracowania nowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. 


W przyjętym dokumencie wytyczono kilka podstawowych celów strategicznych dla rozwoju gminy:

kształtowanie nowych relacji i powiązań funkcjonalno-przestrzennych pomiędzy Czerwionką a Leszczynami (wypełnienie zabudowy centrum pomiędzy dwiema najważniejszymi dzielnicami gminy)

odtworzenie i wzmocnienie powiązań układu osadniczego, które przerwała autostrada A1 (budowa nowych dróg łączących dzielnice i sołectwa)

wykorzystanie węzłów autostradowych na nowe cele gospodarcze (strefy ekonomiczne, parki technologiczne, centra logistyczne)

określenie korytarzy ekologicznych oraz ochrona wartości przyrodniczych gminy

uporządkowanie przestrzenne (centrum miasta i pozostałe jednostki osadnicze gminy oraz pozostawienie obszarów otwartych i rozwojowych)

możliwość eksploatacji węgla z uwzględnieniem wartości przyrodniczych i kulturowych występujących na terenie gminy.


Projekt studium od 7 grudnia 2009 roku do 20 stycznia 2010 roku został wyłożony do publicznego wglądu w budynku UGiM. W czasie zbierania uwag oraz publicznej dyskusji odbyły się również 3 spotkania pracowników urzędu oraz pracowni urbanistycznej odpowiedzialnej za przygotowanie dokumentu z mieszkańcami gminy, podczas których omawiano szczegółowo założenia nowego dokumentu. 

Prace nad studium trwały od października 2007 roku (uchwała radnych o przystąpieniu do zmiany studium).
top_baner
do góry