Strona główna/Urząd/Aktualności/Radni przyjęli Lokalny Program Rewitalizacji

Radni przyjęli Lokalny Program Rewitalizacji

Aktualności 2 Sierpnia 2017

28 lipca w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej, podczas której radni jednogłośnie przyjęli „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku”.

 

„Przyjęcie przez Radę Miejską Lokalnego Programu Rewitalizacji nie jest otwarciem zupełnie nowego rozdziału. Jest kontynuacją działań podejmowanych dotychczas – zarówno w strategii rozwoju, jak i w strategii rozwiązywania problemów społecznych wątki aktywizacji społeczności lokalnej już się znajdowały” - zaznaczył Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski.

Rewitalizacja dotyczy tych obszarów w gminie, które znajdują się w trudnej sytuacji społecznej. Jest ona skupieniem uwagi na problemach społecznych, usuwaniu ich, ale przede wszystkim na aktywizacji mieszkańców obszarów zdegradowanych. „Wszystkie działania, podejmowane w ramach rewitalizacji, mają na celu ożywienie tych obszarów, przywrócenie im funkcji społecznych i gospodarczych, poprawy ich przestrzeni, środowiska, infrastruktury i warunków mieszkaniowych. Rewitalizacja to nie remonty lub naprawy, ani pojedyncze działania, dotyczące poszczególnych obiektów lub małych wycinków przestrzeni. Co ważne, rewitalizacja nie jest także zbiorem zadań dla władzy lokalnej” - podkreśla Krzysztof Wrana, Przewodniczący Rady Programowej Fundacji Kreatywny Śląsk.

„Program rewitalizacji dotyczy tylko wybranych fragmentów gminy i jest efektem konsultacji z mieszkańcami oraz podmiotami wpływającymi na sytuację gminy. Przeprowadzone konsultacje umożliwiły wyłonienie konkretnych problemów społecznych, ich źródeł, ale także pozwoliły określić jakich działań i korzyści z nich wynikających oczekują mieszkańcy” - wyjaśnia Andrzej Wącirz, naczelnik Wydziału Programowania i Funduszy Zewnętrznych w UGiM Czerwionka-Leszczyny.

Na obszarze Czerwionki-Leszczyn wyodrębniono dwa podobszary rewitalizacji – podobszar rewitalizacji Czerwionka oraz podobszar rewitalizacji Leszczyny. Dla każdego z nich przyporządkowano zakładane cele rewitalizacji. Wśród nich znalazły się wspólne cele dla obu podobszarów m.in. wzrost poziomu przedsiębiorczości mieszkańców czy podnoszenie poziomu elastyczności zachowań mieszkańców na rynku pracy. Wskazano także projekty, które powinny być realizowane w ramach procesu rewitalizacji, zarówno te inwestycyjne, jak i związane z obszarem społecznym - edukacją, usługami, informacją i wydarzeniami.

Po głosowaniu, w którym radni jednogłośnie przyjęli Lokalny Program Rewitalizacji dla Czerwionki-Leszczyn do 2022 roku, głos zabrał Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski: „Chciałbym zwrócić się do wszystkich, którzy w jakimkolwiek stopniu przyczynili się do tego, że na dzisiejszej sesji mogliśmy procedować Program Rewitalizacji dla Czerwionki-Leszczyn, a w szczególności do Wydziału Programowania i Funduszy Zewnętrznych oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Dziękuję za wszystkie działania, które wiążą się z wyprowadzaniem ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych na terenie naszej gminy. Dziękuję za przeprowadzone konsultacje, liczne spotkania ale również za fachowość, zaangażowanie oraz cierpliwość niezbędne w całym procesie przygotowania Programu Rewitalizacji”.

Więcej na temat dokumentu: http://czerwionka-leszczyny.pl/lokalny_program_rewitalizacji

Podczas sesji przyjęto także uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta na rok 2017, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017, zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2017 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach oraz nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 7 w Czerwionce-Leszczynach.   

top_baner
do góry