Strona główna/Urząd/Aktualności/Radni opowiedzieli się za uruchomieniem OIOM-u dla dzieci

Radni opowiedzieli się za uruchomieniem OIOM-u dla dzieci

Aktualności 27 Listopada 2017

Czy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 doczeka się Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla dzieci? Za tym rozwiązaniem opowiedzieli się już radni z Rybnika i Czerwionki-Leszczyn. Podczas sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, która odbyła się 24 listopada, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie poparcia działań, mających na celu utworzenie w rybnickim szpitalu Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3, mający swoją siedzibę w Rybniku, jest dużą placówką medyczną przyjmującą pacjentów prawie z całego Śląska. Wśród wielu wyspecjalizowanych oddziałów znajdujących się na terenie tego szpitala szczególną uwagę zwracają: Oddział Pediatryczny, Oddział Chirurgii Dziecięcej i Oddział Otolaryngologiczny Dziecięcy.

Oddział Pediatryczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku jest oddziałem o charakterze wieloprofilowym, przeznaczonym dla pacjentów od 1 miesiąca do 18 roku życia. Oddział ten dysponuje 30 łóżkami, rozmieszczonymi w 2-osobowych salach, w tym 4 łóżkami wzmożonego nadzoru medycznego. Na oddziale przyjmowane są dzieci w celu planowej diagnostyki, jak również z powodu nagłych zachorowań. Na oddziale jest bowiem pełniony stały, 24-godzinny ostry dyżur. Oddział rocznie przyjmuje około 1500 dzieci z terenu całego województwa.

Oprócz dotychczasowego zakresu świadczonych usług, planowane jest poszerzenie zakresu świadczonych przez ten oddział usług. Zamierza się zakupić nowy sprzęt diagnostyczny, pozwalający na przeprowadzanie szybkiej i nowoczesnej diagnostyki oraz leczenie dzieci według najnowszych standardów i rekomendacji.

W Oddziale Chirurgii Dziecięcej również leczeni są pacjenci od 1 miesiąca do 18 roku życia. Oddział dysponuje 20 łóżkami, rozmieszczonymi w 2-osobowych salach, w tym 2 łóżkami wzmożonego nadzoru medycznego. W ramach Oddziału Chirurgii Dziecięcej planowane jest rozszerzenie zakresu świadczonych usług polegające na stworzeniu Pododdziału Leczenia Oparzeń dla Dzieci.

Oddział Otolaryngologiczny Dziecięcy dysponuje 10 łóżkami i rocznie przyjmuje około 600 dzieci z terenu województwa śląskiego, a nawet z opolskiego. W ciągu roku przeprowadzanych jest około 400 zabiegów na bloku operacyjnym.

„Aby zapewnić kompleksową pomoc medyczną dla najmłodszych pacjentów, niezwykle istotne jest równoległe funkcjonowanie w szpitalu oddziału, na którym w najbardziej nagłych i gwałtownych przypadkach, bądź w razie nagłego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka przebywającego w szpitalu, zapewniona byłaby możliwość stałej i intensywnej opieki medycznej, pozwalającej na bieżące monitorowanie stanu zdrowia tych dzieci. Takie warunki jest w stanie zapewnić wyłącznie Oddział Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci. Problem jest priorytetowy i wymaga podjęcia odpowiednich działań, które pozwolą na jego szybkie rozwiązanie” - podkreśla Grzegorz Wolnik, wiceprzewodniczący Sejmiku Woj. Śląskiego i zarazem pełnomocnik ds. Planowania, Rozwoju i Gospodarki w UGiM Czerwionka-Leszczyny.

Konieczność podjęcia zdecydowanych działań uzasadniona jest tym, że obecnie odległość takich oddziałów mieszczących się w innych szpitalach (Katowice, Jastrzębie–Zdrój, Zabrze, Chorzów) powoduje konieczność przewożenia małych pacjentów, a więc zwłokę w czasie z udzieleniem stosownej pomocy, a co za tym idzie zwiększenie zagrożenia utraty zdrowia bądź życia. Wskazać należy dodatkowo, iż dynamika zmian u dzieci jest gwałtowna i niejednokrotnie wymagająca podejmowania niezwłocznych decyzji i pilnych działań diagnostycznych i terapeutycznych. Fizyczna bliskość Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci niewątpliwie rozwiązałaby ten problem.

„W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku leczone są dzieci praktycznie z całego województwa śląskiego, wyrażenie poparcia dla działań mających na celu utworzenie Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci, Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uznaje za konieczne i uzasadnione” - podsumował Bernard Strzoda, Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.

Uchwałę przekazano Marszałkowi Województwa Śląskiego, Sejmikowi Województwa Śląskiego, Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku, Posłom i Senatorom z terenu Województwa Śląskiego, Staroście Powiatu Rybnickiego oraz gminom z terenu Powiatu Rybnickiego.

top_baner
do góry