Strona główna/Urząd/Aktualności/Punkt Poradnictwa Otwartego w Czerwionce-Leszczynach

Punkt Poradnictwa Otwartego w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 21 Kwietnia 2010

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST z Katowic realizuje projekt pt: "Świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego sposobem na wzmocnienie struktur administracji publicznej" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V: Dobre rządzenie, Działanie 5.4: Rozwój potencjału trzeciego sektora Podziałanie 5.4.2: Rozwój dialogu obywatelskiego. Celem głównym projektu jest zapewnienie szerokiego dostępu do dobrej jakości bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla każdego zainteresowanego, poprzez działalność Punktów Poradnictwa Otwartego (PPO).Podstawową grupą odbiorców są osoby z niską świadomością prawną i obywatelską, którzy nie potrafią samodzielnie znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich problemy prawne i społeczne. W głównej mierze projekt jest skierowany do osób oraz instytucji, dla których profesjonalna pomoc prawna jest poza zasięgiem finansowym. Na terenie powiatu rybnickiego Punkt znajduje się w budynku klubu sportowego przy ul. Wolności 2a (II piętro) w Czerwionce Leszczyny.   Punkt otwarty jest dwa dni w tygodniu. Bezpłatne porady dla mieszkańców miasta udzielane będą zgodnie z harmonogramem otwarcia Punktu PPO do maja 2012r., który dostępny jest do pobrania na stronie internetowej www.ppo-arl.com.pl

 Szczegółowy harmonogram otwarcia punktu w najbliższych miesiącach przedstawia się następująco:

Pobierz harmonogram

do góry