Strona główna/Urząd/Aktualności/Punkt Informacyjno-Konsultacyjny PUP dla bezrobotnych z terenu naszej gminy

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny PUP dla bezrobotnych z terenu naszej gminy

Aktualności 28 Września 2011
Od roku w Czerwionce-Leszczynach działa Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Powiatowego Urzędu Pracy. Dyrektor PUP Teresa Bierza podczas Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju, która odbyła się 26 września, podsumowała czas aktywnej współpracy z poszukującymi pracy oraz pracodawcami z terenu naszej gminy.

Od września 2010 r. bezrobotni z terenu Czerwionki-Leszczyn mogą korzystać z pomocy jaką oferuje PUP na miejscu, bez konieczności wyjazdu do Rybnika. 

"Skróciliśmy drogę do urzędu pracy dla mieszkańców i to, jak podkreśla większość bezrobotnych, jest bardzo ważne. Zniknęły uciążliwości i w postaci dojazdów, tutejsi bezrobotni mogą załatwić wszystko na miejscu. To także oszczędność czasu i pieniędzy związanych z podróżą do Rybnika" - podkreśliła T. Bierza.

Mieszkańcy gminy, wcześniej zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku, w punkcie konsultacyjnym otrzymują pełne wsparcie w zakresie aktywnego poszukiwania pracy. Zostają objęci usługami pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego, w tym również informacji zawodowej. W czerwieńskim punkcie możliwe jest również pobieranie wszelkich zaświadczeń dotyczących zarejestrowania.


"Dzięki stałej komunikacji i wzajemnym zrozumieniu,współpraca z gminą przebiega doskonale. Dysponujemy bardzo dobrymi warunkami pracy. Gmina przekazała nam 2 pomieszczenia wraz z oddzielnym korytarzem. Współpracujemy również z OPS-em, który udostępnia nam również odpowiednie pomieszczenia na potrzeby prowadzonych zajęć z bezrobotnymi" - wyjaśniała T. Bierza.

Od ubiegłego roku, jak podkreślała dyrektor PUP, znacznie poprawiła się współpraca z pracodawcami z terenu gminy.

52 pracodawców podpisało umowy dotyczące przyjęcia pracowników na staże pracy - łącznie na 78 stanowisk. Pośrednicy pracy nawiązali korzystną współpracę z 20 nowymi przedsiębiorstwami. 22 osoby otrzymały środki na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Prace społecznie użyteczne podjęło 37 osób.

Od 1 września br. 26 osób, głównie kobiet, skierowano na staż do firmy Łukosz. Jak zadeklarowano, po zakończeniu stażu osoby te będą miały szansę na podpisanie umowy o pracę. 

Od września 2010 do września 2011 blisko 500 osób dzięki pomocy PUP znalazło pracę.

Obecnie w gminie zarejestrowanych jest 1161 bezrobotnych, w tym 737 kobiet.

Ponad 200 z nich nie posiada jednak kwalifikacji zawodowych, tyle samo nie ma żadnego doświadczenia zawodowego. 103 - to matki samotnie wychowujące dzieci, które ze względu na opiekę nad dziećmi, nie są w stanie podjąć pracy.

Jak podaje dyr. Bierza - pracownicy PUP dla firmy Łukosz rekrutowali osoby wyłącznie z terenu gminy, podkreślając jednocześnie, że poszukują bezrobotnych, którzy gotowi są podjąć stałą pracę. Po przekazaniu tej informacji, 50% wstępnie zgłoszonych osób zrezygnowało.

Najwięcej ofert pracy czeka na wykwalifikowanych fachowców – łatwiej im znaleźć pracę niż nawet osobom posiadającym wyższe wykształcenie – szczególnie absolwentom kierunków, którymi rynek jest już przesycony.

Uczestniczący w spotkaniu dyrektor ZGM Marian Uherek podkreślił, że dzięki bardzo dobrej współpracy z PUP, kierowana przez niego jednostka zdobyła wykwalifikowanych i rzetelnych pracowników. Od stycznia 2008 do września br. zakład przyjął 41 osób na staże zawodowe. 11 stażystów zostało następnie zatrudnionych przez ZGM.
do góry