Strona główna/Urząd/Aktualności/Przybywa siłowni pod chmurką

Przybywa siłowni pod chmurką

Aktualności 6 Lipca 2015

Siłownie pod chmurką cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Nic dziwnego, że właśnie na to zadanie przekazywane są również środki z funduszu sołeckiego.

 

„Dzięki funduszowi sołeckiemu w małych środowiskach można realizować oczekiwane przez mieszkańców zadania – mówi Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski . Po kilku latach funkcjonowania funduszu w naszej gminie, większość spraw związanych z priorytetowo traktowanymi przez mieszkańców inwestycjami drogowymi, zostało zrealizowanych. Teraz obserwujemy zainteresowanie tworzeniem odpowiedniej infrastruktury rekreacyjnej. Dużą popularnością cieszą się wnioski dotyczące budowy zewnętrznych siłowni”.

A pomysł się sprawdza. Sołectwo Palowice znane jest ze swoich walorów turystycznych i rekreacyjnych.

„Mamy tu piękne Pojezierze Palowickie wraz z siecią ścieżek rowerowych, atrakcyjne zabytki, boisko klubu sportowego, wielofunkcyjne boisko przyszkolne, w parku przy zamku utworzono kolorowy plac zabaw. Od kilku lat środki funduszu sołeckiego przeznaczamy na zagospodarowanie parku na potrzeby rekreacji i wypoczynku. Zamontowaliśmy stół do gry w tenisa oraz sześć atrakcyjnych urządzeń siłowych, które cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców” - wylicza Przewodniczący Rady Miejskiej, a zarazem sołtys Palowic Bernard Strzoda.

W tym roku o nowe urządzenia siłowni pod chmurką, w ramach funduszu sołeckiego, wzbogaci się kolejne sołectwo - Książenice. Siłownia zewnętrzna już zamontowana została w Przegędzy. Można tu zadbać Można tu zadbać o zdrowie i kondycję o wybranej przez siebie porze dnia – i co ważne – za darmo. W Przegędzy na dotąd niezagospodarowanym terenie - obok urządzeń siłowych pojawiła się także huśtawka i nowe klomby z kwiatami.

Fundusz sołecki to jeden z mechanizmów zwiększania partycypacji mieszkańców w życiu lokalnej społeczności, od 2010 roku z powodzeniem realizowany w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny.

O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich.

Pieniądze z funduszu, czyli kwotę ok. 24 tys. zł, można wydać na zadania, które spełniają trzy warunki formalne: służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zadaniami własnymi gminy i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.Jak podkreślają eksperci, celem wyodrębniania funduszu sołeckiego jest pobudzanie aktywności mieszkańców, zwiększanie ich odpowiedzialności za swoje miejscowości, budowanie umiejętności współpracy i kooperacji, diagnozowanie lokalnych problemów i potrzeb, przekazanie władzy i odpowiedzialności niżej, na poziom sołectw - nauka odpowiedzialności za swój budżet, wzmocnienie instytucji sołectwa i zebrania wiejskiego, wyłanianie liderów wiejskich.

do góry