Strona główna/Urząd/Aktualności/Przebudowa Zespołu Szkół nr 1

Przebudowa Zespołu Szkół nr 1

Aktualności 16 Lipca 2013

Rozpoczęły się już prace wykończeniowe na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Leszczynach.
Przypomnijmy, że celem inwestycji jest remont tzw. starej części szkoły, dostosowanie obiektu do obowiązujących wymogów technicznych oraz wybudowanie łącznika pomiędzy jedną i drugą częścią placówki.

W czerwcu ubiegłego roku gmina ogłosiła przetarg na realizację zadania. W sierpniu 2012 r. wykonawca rozpoczął prace. 

"Ponieważ stara część szkoły została zamknięta ze względu na zły stan techniczny, wykonawca musiał rozpocząć od prac rozbiórkowych – rozbiórki konstrukcji dachu wraz z pokryciem, ścian wewnętrznych i zewnętrznych do poziomu parteru, schodów oraz stropów" - wyjaśnia Grzegorz Kowalski, naczelnik wydziału inwestycji i remontów w UGiM Czerwionka-Leszczyny.

W tej chwili trwają prace wykończeniowe wewnątrz obiektu – osadzono już stolarkę okienną, wykonywane są instalacje wod-kan, c.o. i elektryczne, tynki, rozpoczęto wylewanie betonowego podłoża pod posadzki.

W sierpniu planowane jest rozpoczęcie prac wykończeniowych na zewnątrz budynku – w ramach zadania szkoła zostanie także docieplona.

Zgodnie z umową, zadanie powinno zostać zakończone w połowie października. "Ponieważ prace postępują sprawnie, mamy nadzieję, że uda nam się zrealizować inwestycję przed czasem" - deklaruje wykonawca.

Nie od pierwszego dzwonka, ale już kilka tygodni później, dzieci będą mogły cieszyć się komfortowym obiektem.

"To w tej chwili jedyna większa inwestycja realizowana ze środków własnych gminy, bez udziału współfinansowania zewnętrznego. Zadanie z pewnością ogranicza możliwości prowadzenia remontów w innych placówkach, ale podjęcie decyzji o konieczności zaangażowania funduszy gminnych było konieczne. Obiekt ma być przede wszystkim funkcjonalny, mamy więc nadzieję, że warunki nauki i pracy w Zespole Szkół nr 1 ulegną znacznej poprawie" - dodaje Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski.

Z budowanej części korzystać będą przede wszystkim najmłodsi uczniowie szkoły. 

Wartość inwestycji wynosi ok. 1 800 000 zł.

do góry