Strona główna/Urząd/Aktualności/Projekt Odziedzicz pracę

Projekt Odziedzicz pracę

Aktualności 20 Lutego 2005
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL rozpoczęło realizację projektu Odziedzicz pracę. Jego głównym celem jest wypracowanie metod hamujących proces dziedziczenia bezrobocia w rodzinach długotrwale borykających się z tym problemem.

Zadaniem projektu Odziedzicz pracę jest wypracowanie metod aktywizacji społeczności lokalnych w celu tworzenia inicjatyw na rzecz samozatrudnienia: angażujących z jednej strony grupy znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, a z drugiej - instytucje lokalne i organizacje pozarządowe. Beneficjentami programu będą rodziny dwupokoleniowe dotknięte długotrwałym bezrobociem, a celem - zaktywizowanie rodziców na rynku pracy i utrwalenie u dzieci nawyku kształcenia.

Program zakłada pracę z psychologami, doradcami zawodowymi i pedagogami. Specjaliści w kontakcie z wyselekcjonowanymi rodzinami, określą predyspozycje zawodowe członków rodzin, ocenią ich braki w umiejętnościach zawodowych, a także zdiagnozują ewentualne dysfunkcje rozwojowe dzieci. Następnie rozpocznie się terapia indywidualna, rodzinna oraz grupowa, przeprowadzone zostaną także testy reorientacji zawodowej.

We współpracy z odbiorcami projektu stworzony zostanie program szkoleń dostosowanych do ich potrzeb i oczekiwań. Kursy zawodowe kończyć się będą warsztatami Moja mała firma, prowadzonymi z udziałem doradców biznesowych. Po odbyciu szkoleń uczestnicy wezmą udział w półrocznych praktykach zawodowych oraz w 2-tygodniowym wyjeździe studyjnym do partnerów zachodnich w celu zapoznania się z nowoczesnym sposobem zarządzania firmą. Bezrobotni objęci projektem będą ukierunkowywani na zakładanie małych, rodzinnych firm, będą też pod stałą opieką doradców zawodowych. Planowane jest powstanie inkubatorów rodzinnej przedsiębiorczości oraz organizowanie targów przedsiębiorczości rodzinnej. W projekcie znajdzie się także miejsce na wymianę doświadczeń z partnerami ponadnarodowymi.

Realizacji założonych celów służyć będzie partnerstwo zawiązane pomiędzy czternastoma instytucjami: Urząd Miasta Rybnika, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (Warszawa), Kuratorium Oświaty w Katowicach, Politechnika Śląska, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Powiatowy Urząd Pracy (Rybnik), Ośrodek Pomocy Społecznej (Rybnik), Ośrodek Pomocy Społecznej (Czerwionka-Leszczyny), Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA (Gliwice), "Arka" Sp. z o.o. (Katowice), Fundacja ekologiczna "Ekoterm Silesia" (Rybnik), Parafialny Oddział Akcji Katolickiej - KPK "PRACA" w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (Rybnik), Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (Rybnik).

Kontakt: Joanna Kryszczyszyn, tel. (32) 422 24 33, fax: (32) 422 24 33, e-mail: dyrekcja@rcez.plodziedziczprace@rcez.pl.
do góry