Strona główna/Urząd/Aktualności/Projekt „Bez b@rier, bez granic”

Projekt „Bez b@rier, bez granic”

Aktualności 26 Września 2017

Trwa realizacja projektu „Bez b@rier, bez granic – szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z Województwa Śląskiego”, odbywającego się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Za realizację projektu odpowiada Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, zaś szkolenia oferowane w jego ramach dają szansę na podniesienie kwalifikacji i kompetencji lub też zdobycie nowych w zakresie nauki języków obcych oraz umiejętności komputerowych ICT. Grupę docelową szkoleń stanowią osoby pracujące lub zamieszkujące na terenie województwa śląskiego. Wiedza, którą nabędą ma stać się dla uczestników projektu szansą na zwiększenie swojej wartości na rynku pracy.

 

Jednym ze szkoleń jest „Akademia Umiejętności Językowych”, w ramach której uczestnicy mogą skorzystać z 2 lub 4 semestrów nauki oraz przystąpić do egzaminów certyfikujących TELC. TOEIC. BULATS, uznawanych w całej Unii Europejskiej. Uczestnicy, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w ramach „Akademii umiejętności ICT” będą mogli skorzystać aż z 128 godzin nauki dowolnych kompetencji cyfrowych, z zakresu DIGCOMP i przystąpić do wybranego egzaminu ECCC lub ECDL potwierdzającego nabyte umiejętności ICT.

 

W projekcie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego. Więcej informacji na http://bezbarier.riph.com.pl/

do góry