Strona główna/Urząd/Aktualności/Projekt "Kopalnia Tradycji"

Projekt "Kopalnia Tradycji"

Aktualności 28 Listopada 2016

Stowarzyszenie ,,Najważniejsza Jest Tradycja” z Czerwionki-Leszczyn, którego celem jest podtrzymywanie śląskich tradycji kulturowych i górniczych oraz ich pielęgnowanie od 9 marca do 9 grudnia 2016 r. realizuje projekt ,,Kopalnia Tradycji”. Działanie dofinansowane jest przez Gminę i Miasto Czerwionka- Leszczyny w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Głównym celem projektu jest kultywowanie tradycji śląskich i propagowanie gwary.  


Na potrzeby projektu ,,Kopalnia Tradycji” zorganizowano zajęcia edukacyjno-kulturowe dla dzieci. Odbywały się one w Bibliotece Publicznej w Czerwionce oraz jej filiach w Leszczynach, Stanowicach, Czuchowie. Zajęcia dotyczyły tożsamości regionalnej na tle innych regionów Polski. Młodzi uczestnicy poznawali wybrane regiony kulturowe Polski, zabytki, główne symbole, związane z nimi legendy, a przede wszystkim zaznajomiły się z dziedzictwem kulturowym Górnego Śląska, kształtowały poczucie więzi z regionem. Jednocześnie zajęcia przyczyniły się do kształtowania postawy szacunku i tolerancji wobec kultury innych regionów. Dzieci na zajęciach pracowały z mapą, rozwiązywały rebusy, tworzyli prace plastyczne, dzięki czemu najpilniejsze i najaktywniejsze z nich mogły pojechać do Zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu.

Kolejnym działaniem projektowym było ogłoszenie w czerwcu br. gminnego konkursu ,,Śląskie tradycje i obyczaje”. Dzieci w wieku 6 - 13 lat przygotowywały prace plastyczne, natomiast młodzież i dorośli od 14 lat bez górnej granicy wiekowej - prace opisowe. Wybrane prace znalazły się w niniejszej broszurze - "Tradycyjniku".

Stowarzyszenie zadbało także o dorosłych mieszkańców gminy. Dla nich zostały zorganizowane dwa wyjazdy o charakterze edukacyjno- kulturowym. Pierwszy z nich obejmował wizytę w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz ekstremalne zwiedzanie trasy 355 Zabytkowej Kopalni Guido. Drugi wyjazd - do Kopalni soli w Bochni, miał na celu spotkanie z inną, obcą kulturą, a przez to lepsze zrozumienia własnej tożsamości kulturowej, regionalnej, poczucie więzi z własnym lokalnym dziedzictwem kulturowym.

Uroczyste podsumowanie projektu ,,Kopalnia Tradycji” odbędzie się dn. 1 grudnia 2016 r. w Centrum Edukacyjno - Kulturowym w Czerwionce - Leszczynach, gdzie będzie miało miejsce rozdanie nagród za konkurs ,,Śląskie tradycje i obyczaje”. Jednakże najważniejszym wydarzeniem tego dnia będzie występ grupy teatralnej. Dzieci i młodzież naszej gminy od września br. przygotowywała sztukę teatralną w gwarze śląskiej , "O gniadolicyj frelce, co się Śniyżka zwała”.

Stowarzyszenie ,,Najważniejsza Jest Tradycja” dziękuje Bibliotece Publicznej w Czerwionce- Leszczynach za współpracę, składa także podziękowania dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach za wsparcie przy realizacji projektu. Wyraża również wdzięczność wszystkim zaangażowanym w pracę wolontariuszom.

do góry