Strona główna/Urząd/Aktualności/Program stypendialny dla najzdolniejszych uczniów

Program stypendialny dla najzdolniejszych uczniów

Aktualności 6 Czerwca 2009

Fundusz Lokalny "Ramża" oraz Gmina i Miasto Czerwionka – Leszczyny ogłaszają program stypendialny dla najzdolniejszych uczniów klas VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny.
Uprawnieni do składania wniosków:

  • uczniowie klas VI szkół podstawowych
  • uczniowie gimnazjów

O stypendium mogą ubiegać się w/w uprawnieni uczniowie spełniający jedno z poniższych kryteriów:

  • uczestnictwa i bycia laureatem lub finalistą konkursów, turniejów, olimpiad określonych w Rozporządzeniu MENiS z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów, olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125) – w roku szkolnym 2008/2009,
  • wybitnych wyników w nauce (przy średniej ocen obliczonej na podstawie Rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Dz.U. Nr 83 poz.562 z późn. zm): na świadectwie w roku szkolnym 2008/2009
    • co najmniej 5,6 dla uczniów klas VI szkoły podstawowej,
    • co najmniej 5,5 dla uczniów gimnazjum,
  • reprezentowania Gminy lub szkoły w przeglądach, turniejach, konkursach czy innych zawodach z zakresu kultury, sportu na szczeblu co najmniej wojewódzkim w zakresie wyróżnień indywidualnych w roku szkolnym 2008/2009.

Jedno z w/w kryteriów powinno występować w ROKU SZKOLNYM 2008/2009.

POBIERZ WNIOSEK O STYPENDIUM

Wnioski należy składać do 31 sierpnia 2009r. w Wydziale Rozwoju Gminy i Miasta oraz w Wydziale Zamówień Publicznych (Czerwionka, ul. dr Rostka 7 - parter lub II piętro) w godz. od 9.00 do 15.00

Druki wniosków dostępne będą w placówkach oświatowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny oraz do pobrania na stronie www.ramza.org oraz www.czerwionka-leszczyny.pl, a także w miejscu składania wniosków.
Dodatkowych informacji udziela: Ewa Kluczniok- prezes Fundacji (tel: 503127728)

top_baner
do góry