Strona główna/Urząd/Aktualności/Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie

Aktualności 23 Lipca 2014
 

W lipcu br. uruchomiony zostanie lokalny konkurs grantowy w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich dla województwa śląskiego. Operatorami konkursu będą: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Fundusz Lokalny Ramża.

 

Kto i na jakie działania będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie?

Młode organizacje pozarządowe zarejestrowane nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku; roczny budżet organizacji nie może przekraczać kwoty 25 tys. zł. Organizacje będą mogły otrzymać dofinansowanie na realizację zadań publicznych z zakresu wszystkich sfer działalności pożytku publicznego lub też na rozwój organizacji (np. sprzęt biurowy, sprzęt związany z obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe sfinansowanie kosztów osobowych związanych z obsługa księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług, pomoc w opracowaniu merytorycznym planów rozwoju).

Grupy nieformalne – nie mniej niż 3 osoby wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupy nieformalne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie samodzielnie lub z innym podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego.

 

O jakie dofinansowanie będzie można się ubiegać?

Maksymalna kwota dofinansowania, o jakie będzie można wnioskować będzie wynosić 5000 zł.

 

Kiedy będzie można realizować projekty?

Projekty będzie można realizować w okresie od 1 września do 30 listopada 2014 r.

 

Kiedy zostanie ogłoszony konkurs?

Ogłoszenie konkursu planowane jest na drugą połowę lipca 2014 r. Okres składania wniosków będzie wynosił 21 dni kalendarzowych.

 

Gdzie szukać informacji?

Uruchomiona została specjalna strona internetowa, na której będą zamieszczane wszystkie informacje: http://www.slaskielokalnie.pl/

 

Serdecznie zapraszamy na spotkania animacyjno-szkoleniowe dla potencjalnych wnioskodawców

Zaproszenie skierowane jest przede wszystkim do aktywnych mieszkańców Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, w tym w szczególności dla członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych oraz innych działaczy społecznych, liderów lokalnych i pozostałych kreatywnych osób, które realizując projekty dla społeczności lokalnych, chcą zwiększać zaangażowanie obywateli i organizacji społecznych w życie publiczne.

Terminarz zaplanowanych spotkań:

- 29 lipca (wtorek), Kulturalny Koniec Świata, Racibórz, ul. K. Miarki 3a, godz.: 17:00;
- 30 lipca (środa), Wiejski Dom Kultury w Olzie, ul. Szkolna 7, godz.: 17:00;
- 31 lipca (czwartek), Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 36A, godz.: 17:00.

top_baner
do góry