Strona główna/Urząd/Aktualności/Program Comenius - Różne gry w różnych krajach

Program Comenius - Różne gry w różnych krajach

Aktualności 18 Maja 2011
Wczoraj w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny odbyło się wyjątkowe spotkanie. Burmistrz Wiesław Janiszewski oraz jego zastępca Andrzej Raudner gościli przedstawicieli z Hiszpanii, Anglii, Turcji, Włoch i Rumunii.

"Goście są nauczycielami realizującymi wspólnie z naszą szkołą projekt programu Comenius – partnerskie programy szkół – wyjaśnia Anna Bober, dyrektor ZS nr 1 w Czerwionce-Leszczynach. - Dzięki projektowi uczniowie i nauczyciele szkoły mogą poznawać kraje europejskie, doskonalić znajomość języków obcych i czuć się w pełni zintegrowani z Europą". 

Projekt nosi tytuł "Różne gry w rożnych krajach" a jego głównym celem jest poznanie innych europejskich kultur (właśnie poprzez gry), systemów edukacyjnych, organizacji szkół, zarządzania i metodyki nauczania różnych przedmiotów w szkołach podstawowych.

Intencją pomysłodawców tematu projektu jest to, by dzieci poznały inne kultury, style życia, by nauczyły się bawić, grać kreatywnie, z wyobraźnią, nauczyły się gier, zabaw grupowych (w przeciwieństwie do gier komputerowych), organizowania gier ( w przeciwieństwie do gier z ustalonymi sposobami i regułami) i rozwiązywania sytuacji problemowych.

Uczniowie poznają formy spędzania czasu i aktywności fizycznej, które są najpopularniejsze wśród uczniów szkół partnerskich, uczą się nowych gier zespołowych, wymyślą gry dydaktyczne. Jak zapewniają nauczyciele z ZS nr 1 - w trakcie realizacji zadań wzrosła motywacja uczniów do nauki języka angielskiego, poprzez umożliwienie dzieciom kontaktów z rówieśnikami ze szkół partnerskich.
Praca nad projektem, komunikacja z rówieśnikami przyczyniła się także do kształtowania u uczniów postawy europejskiej, poczucia przynależności i tożsamości europejskiej, otwartości na inne kultury, poszanowanie innych narodów i kultur.

Wizyta w Czerwionce-Leszczynach stanowi podsumowanie projektu. Goście poza szeregiem spotkań mających na celu realizowanie działań programu Comenius będą zwiedzać nasz kraj. Zaplanowano wycieczki do Krakowa i Oświęcimia, ale także poznawanie najbliższego regionu – Rybnika i najbardziej atrakcyjnych miejsc Czerwionki-Leszczyn.

do góry