Strona główna/Urząd/Aktualności/Program „Czerwionka-Leszczyny przyjazna seniorom”

Program „Czerwionka-Leszczyny przyjazna seniorom”

Aktualności 21 Października 2016

Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę, dotyczącą programu „Czerwionka-Leszczyny przyjazna seniorom”. Celem programu jest poprawa jakości życia seniorów poprzez zaspokojenie ich psychicznych, społecznych i duchowych potrzeb, podniesienie poziomu aktywności, zwiększenie dostępności między innymi w zakresie usług kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych w społeczeństwie oraz zapewnienie pomocy w sytuacjach kryzysowych.

 

Pomysłodawcy i koordynatorzy programu wskazują niezwykle istotną rolę działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku obejmującą: wykłady o różnorodnej tematyce, kursy języków obcych, kursy obsługi komputera i korzystania z internetu, zajęcia rekreacyjno-usprawniające i wiele innych.

W siedzibie UTW przy ul. Wolności 2 a już od stycznia będzie można odbierać Ogólnopolską Kartę Seniora – Czerwionka-Leszczyny.

Szczegóły dotyczące zasad korzystania z karty oraz celu jej utworzenia na terenie Gminy omówiła wczoraj podczas „II Gminnego Zjazdu Seniorów” odbywającego się w CKE Aleksandra Chudzik, Pełnomocnik ds. społecznych: „W ramach programu Ogólnopolska Karta Seniora wprowadzona zostaje karta miejska, uprawniająca do korzystania z szeregu ulg proponowanych przez partnerów, którymi będą jednostki organizacyjne Gminy i Miasta oraz podmioty i instytucje prywatne, które zawrą z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny porozumienia o współpracy w zakresie realizacji Programu”.

A. Chudzik omówiła także wprowadzenie „Koperty Życia” dla seniorów z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. „Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne” - wyjaśniała. Koperta życia ułatwia pracę służb ratowniczych, przyspiesza diagnozę, dlatego ma także duży wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie seniorów. Koperty będzie można odbierać już od jutra tj. 22.10. w siedzibie UTW.

 Program „Czerwionka-Leszczyny przyjazna seniorom” zakłada także działania promocyjno-informacyjne realizowane na rzecz seniorów poprzez m. in. imprezy pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, mające na celu prezentację dorobku i potencjału seniorów, zachęcające do aktywnego życia zarówno w wymiarze indywidualnym jak i społecznym, ukazywanie osiągnięć seniorów i ich wkładu w rozwój Gminy i Miasta oraz eksponowanie więzi międzypokoleniowych.

 

 

do góry