Strona główna/Urząd/Aktualności/Prace społecznie użyteczne – aktywizacja bezrobotnych

Prace społecznie użyteczne – aktywizacja bezrobotnych

Aktualności 13 Stycznia 2011

Do końca stycznia Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach czeka na zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w pracach społecznie użytecznych.

To jedna z form aktywizacji bezrobotnych realizowana we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Rybniku i zapewniająca pracę na czas 11 miesięcy – od lutego do grudnia. Wynagrodzenie jakie zatrudnieni mogą otrzymać to maksymalnie kwota 7,10 zł za 1 godzinę pracy. Bezrobotni pracują 40 godzin miesięcznie. Są także objęci ubezpieczeniem zdrowotnym oraz ubezpieczeniem wypadkowym. 

Do realizacji prac społecznie użytecznych gmina przystąpiła w 2007r. Wtedy do udziału zgłosiło się 15 bezrobotnych. Jednak z roku na rok zainteresowanie klientów OPS-u tą formą aktywizacji zawodowej wzrastało. W roku 2010r. do prac społecznie użytecznych w naszej gminie przystąpiło ok. 40 osób.
Placówki do których osoby były kierowane to OPS, MOK, MOSiR, ZGM oraz szkoły i przedszkola mające siedzibę na terenie gminy. 
"Staramy się przygotować ofertę i dla kobiet i dla mężczyzn bez względu na wiek i kwalifikacje – wyjaśnia Agnieszka Cinal z OPSu. - Oferowaliśmy prace na stanowisku konserwatora, pomoc w ogrodzie, w kuchni, pomoc w opiece nad dziećmi w przedszkolu czy sprzątanie. Spośród bezrobotnych, którzy uczestniczyli w tym działaniu, aż trzynaście osób uzyskało już stałe zatrudnienie" – dodaje A. Cinal.


60% wartości prac społecznie użytecznych finansuje Powiatowy Urząd Pracy, 40% Gmina. W ubiegłym roku na realizację prac społecznie użytecznych przeznaczono łącznie 100 tys. zł. 

Pracownicy OPS-u analizując wszystkie lata realizacji prac społecznie użytecznych, wskazują, że to jedna ze skuteczniejszych metod aktywizacji osób bezrobotnych. Daje możliwości stworzenia indywidualne dla każdego z uczestników stabilnych warunków wykonywania powierzonej pracy oraz wpływa na poprawę ekonomicznej sytuacji bezrobotnych. 

"Choć nie finanse są tu najważniejsze – podkreśla A. Cinal. Chodzi o możliwość zmiany trybu życia. Codzienne wyjścia z domu, spotkania z ludźmi stają się pomocne przy poszukiwaniu stałej pracy i - co ważne - zachęcają do aktywnego działania. Ten system w dużym stopniu wpłynął na wypracowanie u naszych uczestników samodzielności i samodyscypliny oraz nawyku pracy. Lepiej postrzegają samego siebie, są bardziej pewni siebie i własnych umiejętności, a także bardziej odporni na stres". 

Pani Barbara Łomża ma 58 lat. Już 3 rok korzysta z pomocy OPS-u. W 2008 roku brała udział w projekcie "OPS i Twoja aktywność ku integracji", a przez kolejne dwa lata uczestniczyła w pracach społecznie użytecznych. Sprzątała – rok w świetlicy środowiskowej, a rok w budynku OPS - u. 

"Każda kwota, która mogłam zarobić bardzo się przydała. Jestem wdową, mam nastoletniego syna, którego sama wychowuję. Utrzymanie sporo kosztuje, a wiadomo, że czasem każdy chciałby też pomyśleć o sobie. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale dla mnie praca była prawdziwym relaksem. Nie lubię siedzieć w domu. Człowiek jest zadowolony, dowartościowany kiedy może wyjść między ludzi, ma swoje obowiązki i czuje się potrzebny".

Na zdjęciu: Pani B. Łomża przegląda kronikę projektu "OPS i Twoja aktywność ku integracji" w którym uczestniczyła.

Polecamy także materiał tv dotyczący prac społecznie użytecznych:

http://telewizjatvt.pl/raport/2011-01-06/3641 

do góry