Strona główna/Urząd/Aktualności/Potencjał rozwojowy terenów przy autostradzie A1

Potencjał rozwojowy terenów przy autostradzie A1

Aktualności 12 Sierpnia 2015

"Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa  śląskiego”

- tytuł projektu, którego głównym celem było stworzenie lepszych warunków rozwoju regionu.
W skład obszaru funkcjonalnego projektu wchodzą jednostki samorządu terytorialnego, które wspólniezłożyły wniosek: Rybnik, Żory, Jastrzębie-Zdrój, część gmin powiatu wodzisławskiego oraz powiatu rybnickiego, w tym Czerwionka-Leszczyny.


Projekt dotyczy terenów zlokalizowanych przy autostradzie A1, której budowa zmieniła, zmodyfikowała powiązania funkcjonalne istniejące do tej pory w regionie. Specjaliści analizowali uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego gmin. Na  tej podstawie określili strategiczne działania, zmierzające do rozwoju obszaru funkcjonalnego wokół A1. Zidentyfikowano więc wspólne cele rozwojowe.


Efektem prac było przygotowanie przez gminy uczestniczące w projekcie dokumentacji technicznej, dla inwestycji zgodnych z przyjętymi  kierunkami rozwoju obszaru funkcjonalnego. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny opracowała dokument dotyczący budowy drogi łączącej dwie trasy wojewódzkie i uzbrojenia terenów inwestycyjnych przy zjeździe z autostrady A1 w Bełku.
Samorządowcy  podkreślali, że nadszedł czas na szeroko rozumianą współpracę, bo tylko wspólnie można skorzystać z potencjału autostrady. - „Tereny z największym potencjałem jeśli chodzi o A1 leżą zwykle na granicach naszych gmin. Zaczynamy więc wspólnie myśleć, wspólnie promować dobro naszych gmin. Współpraca jest to kluczem do sukcesu” – podkreślał Grzegorz Wolnik, pełnomocnik ds. Planowania, Rozwoju i Gospodarki w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.


Ponadto, w ramach projektu Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny opracowała Lokalny Program Rewitalizacji. W ramach partycypacji społecznej, zorganizowano cykl konsultacji społecznych prowadzonych w formie warsztatowej,  opracowano również ankietę dla mieszkańców.Program rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny powstawał przy udziale mieszkańców oraz reprezentantów różnych środowisk społecznych i gospodarczych gminy. „Dokument wyznacza kierunki dalszych działań rozwoju gminy i określa, które przedsięwzięcia są dla nas priorytetowe z punktu widzenia poprawy sytuacji społeczności naszego miasta, integracji jego mieszkańców, rozwoju lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw oraz zrównoważonego rozwoju obszaru” – zaznaczał Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski.

Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.do góry