Strona główna/Urząd/Aktualności/Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla NWR Karbonia
Aktualności 26 Stycznia 2015

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia, że na wniosek przedstawicieli NWR Karbonia, toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Dębieńsko 1”.

Inwestycja będzie realizowana na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Miasta Rybnika, Miasta Knurów oraz Gminy Ornontowice.

Każdy mieszkaniec może zapoznać się z dokumentacją sprawy. Dokumenty znajdują się w siedzibie RDOŚ w Katowicach. Od 26 stycznia do 15 lutego br. można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia, a organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

 

Z obwieszczeniem można zapoznać się na stronie:

www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/download/15737.pdf 

do góry