Strona główna/Urząd/Aktualności/Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla NWR Karbonia

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla NWR Karbonia

Aktualności 14 Sierpnia 2014

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia, że na wniosek przedstawicieli NWR Karbonia, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Dębieńsko 1”.

Z obwieszczeniem można zapoznać się na stronie:

http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/obwieszczenia.htmlNWR Karbonia jest w trakcie przygotowywania poprawek i  zmian do istniejącej koncesji na wydobycie i oceny oddziaływania na środowisko.

 

„Chociaż NWR Karbonia posiada aktualną koncesję, zmiany te odzwierciedlają zmiany w planie, które pozwolą kopalni Dębieńsko działać bardziej efektywnie – wyjaśnia Anna Golasz, rzecznik spółki. - Zakładamy,  że na potrzeby nowej kopalni  przeznaczonych będzie jedynie kilka odnowionych  budynków administracyjnych w starej kopalni”.

Następne działania obejmują wykonanie dodatkowych odwiertów potrzebnych do budowy szybów i potwierdzenia  danych geologicznych oraz  parametrów jakościowych węgla. - „Planujemy, że wydobycie będzie prowadzone przez dwa szyby, dzięki którym będzie możliwy stosunkowo najbardziej wydajny sposób wydobycia, uwzględniając  warunki  złoża oraz obecną  licencję”.

Oprócz zmian w koncesji oraz oceny oddziaływania na środowisko, Karbonia jest również w trakcie przeprowadzania studium wykonalności autorstwa uznanej na arenie międzynarodowej firmy konsultingowej, która ma zrewidować obecne już rozwiązania oraz wskazać gdzie jeszcze można poprawić efektywność i bezpieczeństwo przyszłego wydobycia.

Jak podkreślają pracownicy spółki NWR Karbonia - Dębieńsko ma być nową kopalnią wprowadzającą nowoczesne technologie, aby być niskokosztowym producentem węgla metalurgicznego (koksującego), dostarczanym  na  użytek środkowoeuropejskiego przemysłu hutniczego przez  najbliższe  50 lat.top_baner
do góry