Strona główna/Urząd/Aktualności/Pomoc finansowa w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Pomoc finansowa w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Aktualności 26 Października 2011
Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Dodatków Mieszkaniowych, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce – Leszczynach informuje, iż z dniem 31 października 2011 roku mija ostateczny terminskładania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 04 października 2011r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne przewiduje, że osoby mające w listopadzie i grudniu 2011 roku prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.   
Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.
Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć  wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. 
Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. 
Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. 
Wszelkich informacji udziela dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Dodatków Mieszkaniowych, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce – Leszczynach. (Czerwionka ul. 3 Maja 36b) tel. 032 4318-100, 032 4312-039 wew. 22 
do góry