Strona główna/Urząd/Aktualności/Pomoc finansowa w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Pomoc finansowa w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Aktualności 29 Maja 2012
Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Dodatków Mieszkaniowych, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce – Leszczynach informuję, iż z dniem 31 maja 2012 roku mija ostateczny termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 roku roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz.U. z dnia 18 maja 2012 roku poz. 551) przewiduje, że niektóre osoby mające ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r. będą mogły ubiegać się o dodatkową pomoc finansową. 
Zgodnie z zapisami w w/w rozporządzenie przewiduje, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w kwietniu, maju lub czerwcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.
Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. 
Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 maja 2012 r. 
Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r. będzie przyznane po 31 maja 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania..
Pomoc nie jest świadczeniem rodzinnym i nie powoduje zmiany podstawy opłacania przez organ właściwy składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne. 

Wszelkich informacji udziela dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Dodatków Mieszkaniowych, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce - Leszczynach. (Czerwionka ul. 3 Maja 36b) tel. 032 4318-100, 032 4312-039 wew. 22
do góry