Strona główna/Urząd/Aktualności/Pomoc finansowa w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Pomoc finansowa w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Aktualności 23 Stycznia 2012
Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Dodatków Mieszkaniowych, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce – Leszczynach informuję, iż z dniem 31 stycznia 2012 roku mija ostateczny terminskładania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z uchwałą Rada Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. oraz rozporządzeniem z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz.U. nr 295, poz. 1746) przewiduje, że niektóre osoby mające ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w okresie od stycznia do marca 2012 r. będą mogły ubiegać się o dodatkową pomoc finansową. 
Zgodnie z w/w przepisami niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w styczniu, lutym lub marcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie w styczniu, lutym i marcu 2012 roku. 
Pomoc będzie przyznawana na wniosek w/w osób.

Wszelkich informacji udziela dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Dodatków Mieszkaniowych, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce - Leszczynach. (Czerwionka ul. 3 Maja 36b) tel. 032 4318-100, 032 4312-039 wew. 22
do góry