Strona główna/Urząd/Aktualności/Pomoc dla ubogich i bezdomnych

Pomoc dla ubogich i bezdomnych

Aktualności 16 Stycznia 2013
Okres zimowy jest szczególnie niebezpieczny dla osób bezdomnych i ubogich. Z problemem tym co roku mierzą się służby gminne.

Około 200 darmowych posiłków dla  mieszkańców gminy wydawanych jest przez OPS w sezonowych jadłodajniach dla  bezdomnych i najuboższych.
W ten sposób jesienią i zimą  samorząd pomaga osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Ciepłe posiłki wydawane są od poniedziałku do piątku w godz. 12-13.00 w Czerwionce i Leszczynach.
Aby otrzymać tę formę pomocy należy zwrócić się do pracownika socjalnego, który przeprowadzi wywiad środowiskowy w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i dochodowej. Należy także spełnić odpowiednie kryteria – dla osoby samotnej dochód nie może przekroczyć kwoty 813 zł, dla rodziny – 684 zł na jednego członka rodziny. Programem objęte są także dzieci w szkołach i przedszkolach.

Na ten cel z budżetu gminy przeznaczono kwotę ok. 260 tys. zł.
Dodatkowo OPS ubiega się o dotację z Urzędu Wojewódzkiego. "Otrzymaliśmy już 120 tys. zł i złożyliśmy pismo o zwiększenie kwoty dofinansowania. W ubiegłym roku środki gminne i rządowe przeznaczone na przygotowanie posiłków dla potrzebujących pochłonęły kwotę 408 tys. zł" - wyjaśnia Barbara Gorzawska-Leszczyńska, zastępca dyrektora OPS-u.

Pracownicy OPSu i Straży Miejskiej w okresie zimowym odwiedzają także działki i pustostany, sprawdzając czy nie przebywają tam osoby bezdomne wymagające pomocy.
"Jeśli temperatury spadają poniżej zera sprawdzamy te miejsca codziennie.
Nikomu nie zostanie odmówiona pomoc" – deklarują SM i OPS i zachęcają mieszkańców do przekazywania informacji o miejscach, w których mogą znajdować się bezdomni.

"Sprawdzamy głównie działki przy ul. Dworcowej oraz przy ul. Dębowej - mówi Adam Reniszak, komendant SM w Czerwionce-Leszczynach. - W opuszczonym budynku przy hotelu czynszowym na ul. Młyńskiej mimo zamurowanych drzwi ktoś od czasu do czasu przebywa. Zauważyliśmy pojawiające się w tym miejscu ślady na śniegu. Kilka dni temu odnaleźliśmy mężczyznę, który przebywał przy ciepłociągu za sklepem Tesco".

Wszystkie osoby poinformowane zostają o możliwej formie pomocy, którą oferuje gmina. Część z nich jednak w ogóle nie chce wsparcia. Osoby bezdomne muszą bowiem dobrowolnie wyrazić zgodę na przewiezienie do schroniska. 
Zima jest jednak najtrudniejszym okresem dla ludzi starszych, samotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz dla wszystkich, którzy w tym okresie w szczególny sposób wymagają wsparcia i pomocy ze strony służb społecznych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach we współpracy z Policją i Strażą Miejską dba o to, aby osoby te mogły skorzystać z właściwej pomocy.

Apelujemy więc do mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o szczególne uwrażliwienie się na potrzeby drugiego człowieka i informowanie Straży Miejskiej, Policji oraz Ośrodka Pomocy Społecznej o miejscach, w których przebywają bezdomni, bądź osoby nieporadne życiowo. Poniżej podajemy niezbędne kontakty:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Czerwionka, ul. 3-go Maja 36b
tel. 32 43-12-039


KOMISARIAT POLICJI
Czerwionka, ul. 3-go Maja 40
tel. 32 43-91-710, 997
służby ratownicze 112


STRAŻ MIEJSKA
Czerwionka, ul. Dr. Rostka 7
tel. 32 43-11-928, 986


Informację o możliwościach pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia można uzyskać dzwoniąc na całodobowy bezpłatny numer800 100 022.

Infolinia działa od 1 listopada do 31 marca. Połączenie z numerem jest bezpłatne, linia działa całodobowo. Obsługują ją dyspozytorzy działającego przy wojewodzie śląskim Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
do góry