Strona główna/Urząd/Aktualności/Pomoc dla bezrobotnych. Projekt - OPS i Twoja aktywność ku integracji

Pomoc dla bezrobotnych. Projekt - OPS i Twoja aktywność ku integracji

Aktualności 30 Grudnia 2010

Do końca stycznia osoby bezrobotne mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach pt. "OPS i Twoja aktywność ku integracji".

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu bezrobotnych, w tym klientów OPS-u. Osoby objęte projektem zyskują szanse na podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych, ale także podniesienie własnej oceny, poprawę umiejętności społecznych, podniesienie aktywności zawodowej.

"Projekt rozpoczął się w 2008 r., a potrwa do końca 2013 r. Na początku każdego roku kalendarzowego tworzona jest nowa grupa uczestników, która kończy zajęcia w grudniu – wyjaśnia koordynatorka projektu Monika Stępień-Grzegorzyca z Ośrodka Pomocy Społecznej. Efekty tych działań można łatwo zmierzyć - dodaje. Co bardzo nas cieszy, ponad 70% osób objętych projektem znalazło już pracę".

Pracownicy OPS-u deklarują stała pomoc i współpracę z uczestnikami projektu. M.Stępień-Grzegorzyca zwraca uwagę również na aspekty psychologiczne:

"Ważne jest to, że osoby bezrobotne, które biorą udział w tym projekcie zyskują swoje nowe cele – po prostu wychodzą z domu, uczą się współdziałać w grupie, pokonywać własne lęki i słabości. Mogą sprawdzić się w systematyczności. 
Z satysfakcją obserwujemy zmiany, jakie zachodzą w uczestnikach. Na początku roku spotykamy się z grupą zestresowanych osób, które jak najszybciej chcą wrócić do domu i zakończyć zajęcia, a w miarę upływu czasu obserwujemy już grupę, która wydłuża czas spotkania – każdy z uczestników chce się podzielić swoimi opiniami, spostrzeżeniami. Każdy ma wiele do powiedzenia. Widzimy, ze grupa zaczyna się zaprzyjaźniać".

Te opinię potwierdzają tegoroczne uczestniczki projektu. 

Alicja Blaska jest mamą dwójki dzieci. W tym roku maluchy poszły do przedszkola, więc przyznaje, że wreszcie ma więcej czasu dla siebie. Bardzo chciałby znaleźć pracę. I choć wie, że rynek jest trudny, nie traci nadziei. "Dzięki zajęciom organizowanym w ramach projektu stałam się odważniejsza, bardziej pewna siebie - mówi. Spotkania z psychologiem nauczyły mnie, że jeśli korzysta się z pomocy OPS-u, to wcale nie znaczy, że jest się gorszym człowiekiem".

Agnieszka Piechal chciałaby pracować w firmie handlowej. "W grupie z pozoru obcych osób łatwiej jest zwierzyć się ze swoich problemów i znaleźć ich rozwiązanie" - wyjaśnia. Korzystała z zajęć z doradca zawodowym, grup wsparcia, warsztatów z psychologiem.

W ramach projektu organizowane są liczne kursy zawodowe: np. kosmetyczka, krawcowa, bukieciarz, florysta, asystent/sekretarz, kucharz, kelner, operator koparko-ładowaki, wózków widłowych. Jest także szkoła rodziców (pomoc jak wychować dziecko), zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem czy kursy językowe.

"Uczestnicy projektu sami wybierają kierunek szkolenia – wyjaśnia M. Stępień-Grzegorzyca. OPS niczego nie narzuca. Staramy się tylko pomagać organizując spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem – którzy badają predyspozycje zawodowe uczestników projektu".

Projekt jest wynikiem zapotrzebowania w Czerwionce – Leszczynach na kompleksowe wsparcie reintegracji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Bezrobocie, w tym bezrobocie wśród kobiet, a także młodzież pozostająca bez pracy jest jednym z problemów społecznych gminy. Często brak odpowiednich umiejętności, kwalifikacji, doświadczenia zawodowego powoduje marginalizację osób bezrobotnych na rynku pracy. Grupa osób objętych projektem liczy każdego roku ok. 40 osób. Na realizację projektu pozyskane zostały środki unijne w wysokości ok. 300 tys. rocznie. Dzięki Unii Europejskiej zatrudniono również dodatkowy personel i doposażono stanowiska pracy. 

Wszyscy zainteresowani uczestnictwem w projekcie mogą się zgłaszać do końca stycznia do biura projektu w Czerwionce przy ul. Wolności 2a. Czeka 38 miejsc.

do góry