Strona główna/Urząd/Aktualności/Podziękowania dla Rad Dzielnic i Sołectw

Podziękowania dla Rad Dzielnic i Sołectw

Aktualności 26 Października 2016

Dobiega końca kadencja Rad i Zarządów Dzielnic oraz Rad Sołeckich. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski zaprosił przedstawicieli jednostek pomocniczych, aby podziękować im za dotychczasową pracę, zaangażowanie na rzecz mieszkańców oraz życzyć wielu dalszych sukcesów.

Na zaproszenie burmistrza przybyli: sołtys Bełku Jolanta Szejka, sołtys Książenic Marek Szczech, sołtys Stanowic Stanisław Breza, sołtys Palowic Bernard Strzoda, sołtys Szczejkowic Ryszard Bluszcz, sołtys Przegędzy Henryk Dyrbuś, Przewodniczący Rady dzielnicy Czerwionka Centrum Adam Grzegorzyca, Przewodniczący Zarządu dzielnicy Czerwionka Karolinka Jan Tokarz, Przewodnicząca Rady dzielnicy Czerwionka Karolinka Elżbieta Grajner, Przewodniczący Zarządu dzielnicy Czuchów Adam Karaszewski, Przewodnicząca Rady dzielnicy Czuchów Urszula Sędzik, Przewodniczący Zarządu dzielnicy Dębieńsko Adam Malik, Przewodniczący Zarządu dzielnicy Leszczyny Osiedle Artur Szwed, Przewodniczący Rady dzielnicy Leszczyny Osiedle Artur Sola, Przewodniczący Zarządu dzielnicy Leszczyny Stare Leszek Salamon, Przewodniczący Rady dzielnicy Leszczyny Stare Grzegorz Zdrzałek, Przewodniczący Zarządu Osiedla Malenie Alojzy Pifczyk.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele kierownictwa Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny: Pełnomocnik ds. społecznych Aleksandra Chudzik oraz Sekretarz Gminy i Miasta Justyna Domżoł.

 

„W połowie kadencji władz samorządowych, a więc w listopadzie tego roku, kończy się kadencja Rad Sołeckich oraz Rad Dzielnic. Chcielibyśmy dziś złożyć Państwu podziękowania za efektywną współpracę i służbę na rzecz swojego środowiska i  całej Gminy – wyjaśnił burmistrz. - Reprezentujecie rady, które przez cztery lata pracowały dla dobra lokalnej społeczności. W ciągu minionych lat wiele się wydarzyło w każdym sołectwie i dzielnicy. Sprzyjają nam fundusze unijne, ale także wsłuchiwanie się w potrzeby mieszkańców i racjonalne gospodarowanie środkami. Niech to spotkanie będzie wyrazem docenienia za trud codziennej pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności. W imieniu całego kierownictwa, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia pomyślności, spełnienia planów i zamierzeń w życiu osobistym oraz wytrwałości i zadowolenia z pracy społecznej”.

„Serdecznie dziękujemy za docenienie roli Rad Dzielnic i Sołectw – podkreślił sołtys Palowic Bernard Strzoda, zarazem Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. - Dziękuję zgromadzonym przedstawicielom jednostek pomocniczych za przekazywanie informacji z lokalnych środowisk. Pragnę zapewnić, że Państwa głos jest uważnie wysłuchiwany i rozpatrywany przez radnych Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach”.

Burmistrz W. Janiszewski wraz z sekretarz J. Domżoł wręczyli uczestnikom spotkania pamiątkowe dyplomy z podziękowaniem za współpracę.

Spotkanie stanowiło także okazję do podsumowania dorobku Rad Dzielnic i Sołectw, omówienia wyzwań związanych z pełnieniem funkcji społecznych oraz wpływem działalności rad na integrację społeczności lokalnej.

Wydarzenie zostało przygotowane przez Biuro Rady Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

do góry