Strona główna/Urząd/Aktualności/Pierwsze szkolenie organizowane w Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej

Pierwsze szkolenie organizowane w Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej

Aktualności 19 Czerwca 2015

Zapraszamy do udziału w pierwszym szkoleniu organizowanym w Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej.

Temat: „Prawo pracy, zasady zatrudniania i ochrona danych osobowych

Miejsce: Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej, ul. 3 Maja 19 Czerwionka-Leszczyny

Data/godzina:
25.06.2015 r. 17:00 – 20:30
26.06.2015 r. 17:00 – 20:30

 

Podczas szkolenia m.in. zostaną poruszone tematy: 
Prawo pracy, regulaminy, podstawowe obowiązki przy zatrudnianiu, rodzaje umów,  czas pracy, uprawnienia pracowników, wynagrodzenia, zasady zawierania umów cywilnoprawnych, zatrudnianie członków organizacji, rozliczenia ZUS/Urząd Skarbowy, zasady prowadzenia dokumentacji, ochrona danych osobowych (zaktualizowane o zmiany w ustawie), umowy wolontariackie.

Podczas szkolenia omówimy często popełniane błędy, m.in. podczas realizacji projektów, w tym projektów dofinansowanych z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Do udziału w szkoleniu uprawnieni są przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz funkcjonujące w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny grupy nieformalne. Wypełnione i podpisane zgłoszenia można przesyłać na adres czerwionka-leszczyny@cris.org.pl lub dostarczyć do siedziby w godzinach pracy biura. Termin przesyłania zgłoszeń upływa w poniedziałek 22.06.2015 r.


Plik do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy


do góry