Strona główna/Urząd/Aktualności/Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Nowym Roku

Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Nowym Roku

Aktualności 29 Stycznia 2018

26 stycznia w Centrum Kulturlno-Edukacyjnym odbyła się pierwsza w 2018 roku sesja Rady Miejskiej.

 

Po otwarciu sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Bernarda Strzodę, wręczono Pełnomocnikowi ds. Planowania, Rozwoju i Gospodarki Grzegorzowi Wolnikowi wyróżnienie przyznane przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami - Złoty Medal „Zasłużony dla Gospodarki Nieruchomościami”. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski, wręczając medal, przyznał, że jest to niezwykle prestiżowe odznaczenie. Burmistrz składając sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności, podkreślił, że miniony czas obfitował w liczne spotkania i imprezy, które już na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - m.in. było to Święto Makówek, gala wręczenia nagrody „Karolinka”, finał Szlachetnej Paczki, jak również liczne spotkania opłatkowe, noworoczne i kolędowe mieszkańców gminy. Burmistrz podkreślił również, że nowy rok w Czerwionce-Leszczynach rozpoczął się od realizacji ważnego przedsięwzięcia, jakim jest termomodernizacja prowadzona już w placówkach oświatowych na terenie gminy: Szkole Podstawowej w Palowicach, Szkole Podstawowej w Przegędzy oraz Szkole Podstawowej nr 7 w Dębieńsku a także Szkole podstawowej nr 6 w Czuchowie.

 

Podczas sesji radni wysłuchali prezentacji dotyczącej możliwości dofinansowania w formie grantów na zakup i montaż infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. „Program jest efektem konsultacji, które przeprowadziliśmy z mieszkańcami, po to, aby zbadać, czy w Czerwionce-Leszczynach istnieje zapotrzebowanie na takie instalacje. Okazało się, że spora grupa mieszkańców zadeklarowała chęć wzięcia udziału w programie.” - mówił Andrzej Wącirz, naczelnik Wydziału Programowania i Funduszy Zewnętrznych w UGiM Czerwionka-Leszczyny.

 

Dofinansowaniem objęte mogą zostać instalacje fotowoltaiczne, instalacje solarne, pompy ciepła do c.o. oraz c.w.u. oraz pompy ciepła do c.w.u. i może ono wynosić odpowiednio:

  • instalacje fotowoltaiczne - do 5.500,00 zł netto za 1 kW,

  • instalacje solarne:

  • 2 kolektory – do 10.000,00 zł netto,

  • 3 kolektory – do 12.000,00 zł netto,

  • 4 kolektory – do 14.000,00 zł netto

  • pompy ciepła do c.o. oraz c.w.u. - do 40.000,00 zł netto,

  • pompy ciepła do c.w.u. - do 9.000,00 zł netto.


Wysokość uzyskanego grantu - do 100% kosztów kwalifikowanych na działania z zakresu budowy i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w tym 95% stanowić będą środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 5 % stanowić będą środki budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Szczegóły projektu znajdują się na stronie: http://www.czerwionka-leszczyny.pl/oze

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza, przede wszystkim ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

do góry