Strona główna/Urząd/Aktualności/Pielęgnują Aleję Kasztanową

Pielęgnują Aleję Kasztanową

Aktualności 26 Listopada 2014

Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pozyskali środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania: Ochrona pomników przyrody, ochrona obiektów przyrody nieożywionej. Dzięki dofinansowaniu, przeprowadzone zostaną zabiegi pielęgnacyjne kasztanowców wchodzących w skład Alei Kasztanowej w Czerwionce-Leszczynach.

 

Zadanie będzie polegało na wykonaniu cięć sanitarnych, prześwietlających i korekcyjnych na 61 drzewach z rodzaju kasztanowiec, wchodzących w skład Alei Kasztanowej przy ul. Bełkowskiej w dzielnicy Dębieńsko. Drzewa te stanowią pomnik przyrody wprowadzony uchwałą Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.

 

Celem zabiegów jest poprawa stanu zdrowotnego, odciążenie koron drzew, a także zwiększenie dostępu światła, co umożliwi dalszy prawidłowy rozwój kasztanowców. „Prace rozpoczynamy od cięć sanitarnych. Polegają one na usunięciu pędów, gałęzi i konarów chorych, martwych oraz połamanych. Cięcia pielęgnacyjne prześwietlające mają rozluźnić zbyt zagęszczoną koronę. Wykonuje się je w celu lepszego wykorzystania przez drzewo światła oraz lepszego przewietrzania korony, a tym samym dla poprawy warunków życia i rozwoju drzewa” - wyjaśnia Cecylia Grzybek, naczelnik Wydziału Ekologii i Zdrowia UGiM Czerwionka-Leszczyny.

Cięcia korekcyjne, zmierzające do niwelowania wad korony, poprawiające statykę drzewa lub zapobiegające rozłamaniom, mają na celu zlikwidowanie zagrożeń dla mieszkańców, powodowanych przez drzewa. Zabiegami tymi są: np. obniżenie wysokości, odciążenie konarów, korekta statyki poprzez odciążenie części korony, usuwanie gałęzi nieprawidłowych oraz nadmiernie zagęszczających koronę.

„Ochrona prawna, jak i zrozumienie dobroczynnej roli drzew zmusza nas do rozwiązywania tych problemów poprzez właściwe metody uprawy drzew – dodaje C. Grzybek. - Przede wszystkim, ze względów bezpieczeństwa jest to szczególne istotne przy ulicach i szosach oraz w odniesieniu do drzew uszkodzonych, osłabionych. Warto także podkreślić, że Aleja Kasztanowa przy ul. Bełkowskiej jest jednym z urokliwszych miejsc w Gminie”.

 

Zadanie zostanie zakończone w grudniu br. "Kwota pozyskanej dotacji wynosi 30 153,60 zł, wkład własny Gminy – 7 538,40 zł" - informuje Andrzej Wącirz, naczelnik Biura Funduszy Zewnętrznych UGiM Czerwionka-Leszczyny.

 

 

 

do góry