Strona główna/Urząd/Aktualności/Pięćdziesiąte urodziny SP nr 8

Pięćdziesiąte urodziny SP nr 8

Aktualności 12 Czerwca 2013

7 i 8 czerwca Szkoła Podstawowa nr 8 w Dębieńsku Wielkim świętowała 50-lecie.

Oficjalne uroczystości rozpoczęły się 7 czerwca od mszy św. w kościele pw. św. Jerzego w Dębieńsku. 

Nabożeństwu przewodniczył ks. prof. Henryk Pietras – syn i wnuk patronów szkoły świętującej jubileusz, Romana i Zdzisława Pietrasów. 

Po mszy nastąpił przemarsz uczestników uroczystości do szkoły, gdzie gości powitał dyrektor jubilatki – Aleksander Pyszny.

Przygotowano specjalny program artystyczny pod hasłem "Kosmiczna szkoła". Nie zabrakło szkolnego humoru oraz akcentów nawiązujących do pięćdziesięciu lat funkcjonowania placówki.

Dyrektor A. Pyszny i jego zastępca Łucja Klorek skierowali także, w imieniu szkolnej społeczności, podziękowania pod adresem szczególnie zasłużonych osób, instytucji i firm. Wśród nich byli Ewa Kluczniok i Edward Piórecki, byli dyrektorzy szkoły. 

Z kolei na ręce obecnych gospodarzy placówki życzenia składali przybyli goście - burmistrz Wiesław Janiszewski, jego zastępca Andrzej Raudner, przewodniczący Rady Miejskiej Marek Profaska - prezes Towarzystwa Sympatyków Ziemi Dębieńskiej oraz wielu przyjaciół szkoły-jubilatki. 

8 czerwca w szkolnych murach zagościli absolwenci. Organizatorzy urodzinowych uroczystości umożliwili im zorganizowanie spotkań w gronie znajomych i przyjaciół ze szkolnej ławy. W miłych, często sentymentalnych i wzruszających chwilach towarzyszyli im także licznie przybyli emerytowani nauczyciele "ósemki".

Tego dnia odbyła się także impreza plenerowa z konkursami i zabawami dla uczestników.
Pogoda dopisała, przede wszystkim jednak nie zawiedli goście, którzy spędzili wspaniałe chwile podczas hucznych urodzin bliskiej im szkoły.

50 lat minęło czyli "złote gody" dębieńskiej Jubilatki

1 maja 1963 roku została oddana do użytku nowa Szkoła Podstawowa w Dębieńsku Wielkim. Była jedną z tak zwanych "tysiąclatek" zbudowanych w myśl obowiązującego wtedy programu – hasła "Tysiąc szkół na tysiąclecie Państwa Polskiego". Dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców Dębieńska Wielkiego, uporowi i pracowitości pana Romana Pietrasa – kierownika istniejącej starej "podstawówki" oraz pomocy załogi KWK "Dębieńsko", będącej fundatorem nowej szkoły, udało się doprowadzić do szczęśliwego finału wieloletnie starania o zapewnienie lepszych warunków do nauki dla dębieńskich dzieci. Od 1 września 1963 roku, przez minione 50 lat progi naszej szkoły przestępowały kolejne roczniki przedszkolaków, a absolwenci po skończonych 8 latach nauki, a od 1999 roku po 6 latach, ruszali w świat ku dorosłości. Licząc od czerwca 1963 roku, kiedy to pierwsi absolwenci opuścili szkolne mury, do czerwca 2012 roku, daje to liczbę 1388 absolwentów, którzy uczęszczali do 63 klas i otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Biorąc jeszcze pod uwagę uczniów pobierających tutaj naukę w różnym czasie, ale krótszym niż 6 lub 8 lat, liczba wszystkich uczniów związanych z zakończonym 50 – leciem placówki przekracza znacznie 1500. To właśnie oni wraz ze swoimi nauczycielami i wychowawcami tworzyli historię naszej szkoły, jej sukcesy, tradycje a przede wszystkim naszą codzienność. I znowu oddając głos matematyce, trzeba tutaj wspomnieć o osobach, dla których szkoła przez 50 lat była miejscem pracy, a także ich drugim domem. Mam tutaj na myśli 6 kierowników i dyrektorów szkoły, blisko 75 pedagogów i katechetów oraz 35 pracowników obsługi i administracji. Wszystkie te osoby pozostawiły swój ślad na kartach szkolnej historii.
W 2003 roku razem obchodziliśmy Jubileusz 40-lecia Szkoły Podstawowej nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów zgodnie z mottem przewodnim, którym wtedy były słowa K. I. Gałczyńskiego z wiersza "Ocalić od zapomnienia":
" Ile razem dróg przebytych?
Ile ścieżek przedeptanych? (…)
Ile w trudzie nieustannym
wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń? (…)"
Wspominaliśmy minione 40 lat, co wydawało się dla nas bardzo długim okresem. Byliśmy też świadomi czekającej nas dalszej pracy, kolejnych wyzwań stojących przed nami. Od tych chwil minęło raptem 10 lat i ani się spostrzegliśmy a już wkraczamy w prawdziwie dostojny wiek – 50 lat. 
Na 40 – lecie wydana została pamiątkowa książka, w której jej autorzy: nauczyciele, absolwenci i aktualni wtedy uczniowie, starali się pokazać, jak upłynął ten czas. Przybliżyliśmy tam sylwetki patronów szkoły: Romana i Zdzisława Pietrasów, zamieściliśmy wspomnienia o nauczycielach, którzy już od nas odeszli: Romanie Pietrasie, Marii August i Czesławie Lanusznym, przeprowadziliśmy rozmowy z byłymi dyrektorami: Edwardem Pióreckim i Ewą Kluczniok oraz absolwentami szkoły. Nie zabrakło tam informacji o szkole, jaką była w 2003 roku i wielu dostępnych wtedy zdjęć.
Przygotowując się do obchodów 50 - lecia szkoły, zadaliśmy sobie pytanie: jak zmieniła się ona przez ostatnich 10 lat? Co osiągnęliśmy w tym ostatnim okresie? Co nowego nastąpiło w jej historii od czasu opublikowania wspomnianego wydawnictwa? Nie chcąc powielać tego, co już zostało powiedziane i napisane, zdecydowaliśmy o przygotowaniu okolicznościowej gazety, w której chcemy pokazać te najważniejsze zmiany. Jako, że Samorząd Uczniowski w naszej szkole wydaje swoją gazetę " 8 - kowy kogelmogel", niech to wydanie, które powinno trafić do rąk wszystkich przyjaciół naszej szkoły, będzie specjalnym – jubileuszowym numerem gazetki, w formie odpowiadającej randze tego wydarzenia.
Zespół redakcyjny pragnie zapoznać Państwa z najważniejszymi, naszym zdaniem, zmianami po 2003 roku. Dotyczą one nie tylko wizerunku zewnętrznego i wewnętrznego budynku oraz obejścia szkoły, co dostrzec można podczas odwiedzin w placówce, do których zapraszamy wszystkich gości. Ważne są dla nas osiągnięcia i sukcesy naszych uczniów w konkursach i zawodach, będące wynikiem rozwoju dziecięcych talentów i uzdolnień, a także efektem pracy dydaktycznej naszych nauczycieli, umiejętnie dbających o ten rozwój. Chcemy pochwalić się certyfikatami zdobytymi przez szkołę w ostatnich latach oraz zewnętrznymi programami realizowanymi w pracy z uczniami. Za szczególny sukces szkoła poczytuje sobie zdobycie certyfikatów: SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE, SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW i CYFROWEJ SZKOŁY. Na osobne podkreślenie zasługują imprezy, które wpływają na zewnętrzny wizerunek szkoły, jej wychowanków i pracowników. Duży udział w ich przygotowaniu i przeprowadzaniu ma prężnie działająca Rada Rodziców SP 8. Ponadto chcemy pokazać Gościom powszedni dzień – dzisiejszy, aktualną pracę szkoły.
Mam nadzieję, że nasz wybór zamieszczonych w gazetce materiałów i zdjęć zadowoli wszystkich, dla których SP 8 była i jest ważnym przystankiem w ich życiu. Wszak Artur Oppman miał napisać:
"Niezapomniane młodzieńcze lata! 
Szkolne wspomnienia niezapomniane!
Na ciężkich drogach chmurnego świata
Wyście jak balsam na krwawą ranę!"
Ja zaś ze swojej strony chciałbym wyrazić podziękowanie dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły, którzy przez minionych 50 lat kształtowali charaktery naszych uczniów oraz przekazywali im wiedzę jakże przydatną w dorosłym życiu. Dziękuję uczniom i absolwentom za radość dostarczaną nam swoimi sukcesami i osiągnięciami, które rozsławiły imię Szkoły Podstawowej nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów w Dębieńsku Wielkim. Zapewniam, że kolejna 50 – tka będzie dla całej szkolnej społeczności tak samo pracowita i zaowocuje kolejnymi sukcesami.

Pozdrawiam serdecznie wszystkich przyjaciół SP 8.

Z poważaniem:
Aleksander Pyszny – dyrektor SP 8

Z okazji 50-lecia Szkoły wydano numer specjalny 8-kowego Kogla Mogla. Gazetka zawiera informacje dotyczące historii i dnia dzisiejszego naszej placówki. Publikacja bogata jest w zdjęcia obrazujące życie codzienne szkoły, na których znajdziecie uczniów, nauczycieli i innych ludzi w różny sposób związany z naszą dostojną Jubilatką. Elektroniczna wersja gazetki dostępna pod linkiem:
https://sites.google.com/site/szkola8debiensko/jubileuszowe-wydanie-8-kowego-kogla-mogla

top_baner
do góry