Strona główna/Urząd/Aktualności/Partycypacja publiczna po 25 latach demokracji w Subregionie Zachodnim

Partycypacja publiczna po 25 latach demokracji w Subregionie Zachodnim

Aktualności 22 Października 2014

Współpraca przedstawicieli sektora publicznego i pozarządowego będzie tematem konferencji pt. „Partycypacja publiczna po 25 latach demokracji w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”, która odbędzie się w Urzędzie Miasta Rybnika.

Wydarzenie organizuje Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w Partnerstwie ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Konferencja będzie miała charakter otwarty. Wszyscy chętni mogą wziąć udział w dyskusji, która odbędzie się 23-24 października 2014 r. w Urzędzie Miasta Rybnika, w sali 264, w godzinach od 9.00 do 15.00.

 

 

 

PLAN panelu eksperckiego:

 

1 dzień - 23 października 2014r.

 

8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników i kawa powitalna

9.00 – 9.25 Otwarcie spotkania i przywitanie gości

9.25 – 11.00 I Panel dyskusyjny – Zarządzanie miastem poprzez sieciowanie

11.00 – 11.25 Przerwa kawowa

11.25 – 13.00 II Panel dyskusyjny –Samorządność, czego się nie udało zrealizować?

13.00 – 13.25 Przerwa kawowa

13.25 – 15.00 III Panel dyskusyjny – Środki unijne na rozwój i co dalej...

 

 

2 dzień - 24 października 2014r.

 

8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników i kawa powitalna

9.00 – 9.25 Otwarcie spotkania i wnioski z poprzedniego dnia panelu

9.25 – 11.00 I Panel dyskusyjny – Instrumenty i narzędzia partycypacji publicznej.

11.00 – 11.25 Przerwa kawowa

11.25 – 11.45 Wprowadzenie do debaty: zasady i założenia

11.45 – 13.30 Debata – teza debaty: Samorząd ma jedyny mandat do podejmowania decyzji dotyczących wspólnoty mieszkańców

13.30 – 14.00 Przerwa kawowa

14.00 – 15.00 Panel dyskusyjny – Wnioski i rekomendacje z dyskusji panelowych.

 

 

Paneliści:

 

- Krzysztof Wrana: doktor nauk ekonomicznych; specjalista w zakresie zarządzania strategicznego, rozwoju lokalnego i regionalnego, rozwoju nowej gospodarki; autor licznych strategii rozwoju lokalnego i regionalnego;

 

- Andrzej Górny: doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii; współpracownik wielu jednostek samorządy terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie naukowo-badawczym;

 

- Mirosław Lubszczyk: doktorant ekonomii, członek Zarządu Zespołu branżowego ds. Edukacji, Wychowania i Innowacyjności w Mieście Gliwice; Prezes Stowarzyszenia Sportowo-Edukacyjnego „FeByS”,

 

- Mirosław Górka: doktorant socjologii na Uniwersytecie Śląskim, koordynator projektów społecznych, pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku;

 

- Jarosław Makowski: redaktor „Tygodnika Powszechnego" w latach 1999–2004, następnie do 2007 członkiem zespołu „Krytyki Politycznej”. Publikuje lub publikował m.in. w „Gazecie Wyborczej", „Rzeczpospolitej”, „Więzi”, „W drodze” i „Newsweeku”. W 2010 został dyrektorem Instytutu Obywatelskiego. Autor książek, tj. Mistrzowie w krainie życia: rozmowy nie tylko o filozofii (2001), Dziesięć ważnych słów, Rozmowy o Dekalogu (2002), Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku (2003), Trochę zostawić Bogu. Wywiad rzeka z o. Wcaławem Oszajcą (2004), Kobiety uczą Kościół (2007), Wariacje Tischnerowskie (2012);

 

- Andrzej Gillner: Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, Przewodniczący komisji ds. organizacji pozarządowych Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Członek Wojewódzkiego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej;

 

- Anna Kruczek: Prezes Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS; trener i szkoleniowiec, członek Komitetu Monitorującego RPO woj. śląskiego oraz członek Komitetu Monitorującego PO KL,koordynator wielu programów i projektów;

 

- Dawid Topol: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wodzisławskiego, członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wodzisławskim, były Dyrektor Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, absolwent programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności;

 

- Michał Stokłosa: wiceprezes Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Bełk, koordynator projektów społecznych;

 

- Tomasz Ignalski: założyciel i członek wielu organizacji pozarządowych w tym ogólnopolskiego zrzeszenia osób działających na rzecz animacji kultury w Polsce FORUM KRAKÓW, trener i animator Centrum Aktywności Lokalnej CAL, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Chorzowie, Wykładowca Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości;

 

- Zygmunt Kandora: inspektor ds. kultury, oświaty, promocji, turystyki, sportu, pozyskiwania środków i opieki nad organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy Rudnik;

 

- Piotr Stoły: wieloletni szkoleniowiec/trener w zakresie ekonomii społecznej i zarządzania projektami, specjalista ds. projektów edukacyjnych, badawczych i infrastrukturalnych na Uniwersytecie Śląskim, ekspert ds. ekonomii społecznej w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

 

 

 

top_baner
do góry