Strona główna/Urząd/Aktualności/PUP i OPS dla bezrobotnych

PUP i OPS dla bezrobotnych

Aktualności 20 Marca 2018
Podczas wczorajszego posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach - Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju oraz Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej omówiono kwestie współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku i Ośrodka Pomocy Społecznej z osobami bezrobotnymi oraz pracodawcami z terenu miejscowości. Gościem komisji była Anna Michalczyk, dyrektor PUP w Rybniku.


Liczba zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy na dzień 31.12.2017 r. wynosiła ogółem 3648 osób. Miasto Rybnik to 2418 osób zarejestrowanych i stopa bezrobocia 4,3%, powiat rybnicki to 1230 osoby zarejestrowane, a stopa bezrobocia wynosiła tutaj 6,9 %. Z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zarejestrowanych było 802 bezrobotnych.

W 2017 roku zarejestrowało się 1364 mieszkańców Gminy i Miasta, a  1567 wyrejestrowało się. 114 osób skorzystało ze stażu, 63 osoby z prac społecznie użytecznych, 21 z prac interwencyjnych, zaś 22 osoby wzięły udział w szkoleniach. Powiatowy Urząd Pracy udzielił także 54 dotacji na założenie działalności gospodarczej, 7 dotacji na doposażenie nowych stanowisk pracy, przyznał także 2 bony na zasiedlenie.

W 2017 PUP Rybnik realizował 4 projekty unijne, w których brali udział mieszkańcy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny:

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Rybnik i powiecie rybnickim” - 77 osób,

„Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy” - 5 osób,

„Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku” - 33 osoby,

„Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem” - 2 osoby.

 

Z informacji zawodowej w ubiegłym roku korzystało łącznie 76 osób, z poradnictwa indywidualnego 98, a w poradach grupowych wzięło udział 50 mieszkańców gminy. 123 przedsiębiorców z Czerwionki-Leszczyn skorzystało z usług urzędu pracy, przy czym zostało zgłoszonych 442 ofert pracy.

„W ubiegłym roku po raz drugi, wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Urzędem Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, zorganizowaliśmy targi pracy, w których brało udział 23 wystawców. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców Czerwionki-Leszczyn, a nasi wystawcy zaproponowali wspólnie aż 529 miejsc pracy”- zaznaczyła A. Michalczyk. Podkreśliła również, że oprócz bezpośredniej obsługi osób bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy zajmuje się także wystawianiem wszelkich decyzji i dokumentów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców.

„Niezwykle wysoko cenimy współpracę z tutejszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej – podkreśliła A.Michalczyk. - Osoby, którym bardzo trudno wejść na rynek pracy to najczęściej klienci OPS-u. Wspólnie wdrażamy więc szereg działań na rzecz aktywizacji tej grupy bezrobotnych” - dodała.

Uczestnicząca w posiedzeniu komisji dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Celina Cymorek omówiła zakres działań podejmowanych przez jednostkę na rzecz osób bezrobotnych. Doceniła rolę Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego PUP, działającego na terenie Czerwionki-Leszczyn. Dyrektor OPS-u podkreśliła również zaangażowanie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy i Ośrodka Pomocy Społecznej, podejmujących różnorodne inicjatywy w trudnym obszarze pomocy społecznej.

do góry