Strona główna/Urząd/Aktualności/Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy ...

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy ...

Aktualności 30 Marca 2016

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r.,poz. 239 z późn. zm.) zadań publicznych w formie wspierania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-leszczyny w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2016 roku.

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

 

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), zadań publicznych w formie wspierania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Termin realizacji zadań: od 1.05.2016 r. do 31.12.2016 r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 15 000,00 zł.

 

Zarządzenie dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym:

http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

 

Oferty na realizację zadań należy składać w nieprzekraczlnym terminie do dnia 20 kwietnia 2016 roku:

  1. w formie elektronicznej poprzez generator wniosków zamieszczony na stronie internetowej www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogłoszeniem o niniejszym konkursie oraz na stronie www.ngo.czerwionka-leszczyny.pl w zakładce: generator ofert i sprawozdań lub dotacje-konkursy.
  2. w formie pisemnej z adnotacją „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku (Obszar V)” w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

 

Do pobrania:

  1. Zarządzenie Nr 111/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2016 roku
  2. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK
  3. generator ofert on-line: www.witkac.pl
  4. witkac.pl - Składanie ofert – instrukcja
top_baner
do góry