Strona główna/Urząd/Aktualności/Otwarty konkurs ofert na realizację zadania: organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia, posiłku ...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania: organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia, posiłku ...

Aktualności 20 Listopada 2014

Otwarty konkurs ofert  na realizację zadania w obszarze:

 • Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla osób bezdomnych z terenu gminy.I N F O R M A C J A

 

W dniu 20 listopada 2014 roku Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wydał Zarządzenie Nr 563/14 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., Nr 1118 z późn. zm.), zadania publicznego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w formie powierzania z budżetu Gminy i Miasta realizowane w obszarze:

„Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla osób bezdomnych z terenu gminy.”

w tym:

 • ZADANIE NR 1 - Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn - w tym osób niepełnosprawnych ruchowo - z terenu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny. Maksymalna liczba miejsc, która musi zostać zabezpieczona przez oferenta w okresie miesiąca wynosi 25, z możliwością zwiększenia tego zapotrzebowania do 35 osób w okresie zimowym: od 1.01.2015 roku do 31.03.2015 roku i od 1.10.2015 roku do 31.12.2015 roku.
  Termin realizacji zadania od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację Zadania Nr 1 wynosi 195 000,00 zł.

 • ZADANIE NR 2 – Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywaniem dla bezdomnych kobiet oraz bezdomnych kobiet z dziećmi z terenu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny. Maksymalna liczba miejsc, która musi zostać zabezpieczona przez oferenta w okresie miesiąca wynosi 3.
  Termin realizacji zadań od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację Zadania Nr 2 wynosi 5 000,00 zł.

 

Zarządzenie dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym: http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

Oferty na realizację w/w, zadań należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej nr 9 w terminie od 20.11. 2014 roku do 11.12. 2014 roku. Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Przypomina się o dołączeniu do oferty wszystkich załączników określonych w Załączniku do Zarządzenia.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

Do pobrania:

 • - Zarządzenie Nr 563 / 14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2015 roku wraz z załącznikiem.
 • - OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2015 roku

 


top_baner
do góry