Strona główna/Urząd/Aktualności/Otwarcie „Zielonej Pracowni” w Zespole Szkół nr 3

Otwarcie „Zielonej Pracowni” w Zespole Szkół nr 3

Aktualności 6 Września 2016

Pierwszego września w Zespole Szkół nr 3 odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2016/2017 połączona z otwarciem „Zielonej pracowni” - nowocześnie wyposażonej sali lekcyjnej, przeznaczonej do nauk przyrodniczych.


Wydarzenie zgromadziło wielu gości, wśród których byli: Wiesław Janiszewski – Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny, Marek Profaska – wicestarosta Powiatu Rybnickiego, Bernard Strzoda – przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach, Aleksandra Chudzik – pełnomocnik ds. społecznych, Zbigniew Wojtyło – skarbnik Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny, Józef Szczekała - wiceprzewodniczący Rady MiejskiejIwona Flajszok – naczelnik Wydziału Edukacji, Ewa Cofała - Kierownik Zespołu Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej WFOŚiGW w Katowicach, Stefania Szyp – przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Maja Głowacka – prezes Pracowni Edukacji Żywej, Bogdan Ogrodnik wiceprezes Pracowni Edukacji Żywej, Anna Szłapka - przewodnicząca Rady Rodziców, Urszula Jakubczyk – członek Rady Rodziców.

Uczniowie gimnazjum przedstawili krótki program artystyczny, przybliżyli także cele utworzenia pracowni biologiczno-geograficznej „Ziemia - wyspa zielona”.

Symbolicznego przecięcia wstęgi, otwierającej nowoczesną pracownię dokonali: Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny W. Janiszewski, Kierownik Zespołu Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej WFOŚiGW w Katowicach E. Cofała oraz dyrektor ZS nr 3 M. Marciniak. Uczniowie zaś zaprezentowali zastosowanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Nowa pracownia o nazwie „Ziemia - wyspa zielona" powstała ze środków WFOŚiGW w Katowicach oraz środków własnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. „Nasza poprzednia sala lekcyjna do zajęć biologii, przekształciła się w nowoczesną, prawdziwą ekopracownię biologiczno-geograficzną na miarę XXI wieku” - podkreślali uczniowie.

W sali wymieniono wykładziny, pomalowano ściany. W tak przygotowanym pomieszczeniu ustawiono nowe meble. Całość zaaranżowano w trosce o komfort pracy i zabawy uczniów.

„Pracownia wzbogaciła się w doskonały sprzęt multimedialny. Stanowią go: projektor, rzutnik urządzenie wielofunkcyjne, wizualizer, wysokiej klasy mikroskop, eduromy do nauczania biologii i geografii, plansze interaktywne. Zakupiono również wiele pomocy dydaktycznych do prowadzenia obserwacji w terenie, zarówno tych mikro- jak i makroskopowych. Mamy sprzęt laboratoryjny, przenośne mikroskopy kieszonkowe, lupy, zestawy do analizy czystości wód, gleby, minerałów, lornetki i teleskop, który posłuży do obserwacji przyrodniczych jak i astronomicznych. Prowadzenie badań astronomicznych uatrakcyjni również wiele wspaniałych urządzeń, takich jak; tellurium, model układu słonecznego, modele Ziemi z jej biegunami magnetycznymi, modele do badania energii odnawialnej” - wyliczała dyrektor ZS nr 3 Małgorzata Marciniak.

W zasobach ekopracowni znalazły się także liczne pomoce pozwalające poznać budowę anatomiczną człowieka oraz zwierząt i roślin. Nowoczesny fantom do resuscytacji pozwoli uczniom zgłębić tajniki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Na zajęciach w tzw. „małych eksperymentariach" uczniowie będą mogli się poczuć jak młodzi naukowcy i odkrywcy tajemnic świata.

„Gratuluję szkole opracowania wspaniałego projektu i pozyskania środków zewnętrznych z puli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – powiedział burmistrz W. Janiszewski. - Mam nadzieję, że pracownia w istotny sposób wpłynie na efekty kształcenia, uatrakcyjni proces lekcyjny i przyczyni się do wzrostu zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi”.

 

top_baner
do góry