Strona główna/Urząd/Aktualności/Ogłosznie o wynikach przetargu nieograniczonego

Ogłosznie o wynikach przetargu nieograniczonego

Aktualności 10 Kwietnia 2012
1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.w Czerwionce – Leszczynach ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę złączek i kształtek PE 100 SDR 11 i PE 100 SDR 17 do zgrzewania i skręcania o ciśnieniu PN 16 oraz łączników kompensacyjnych do łączenia armatury, rur stalowych i żeliwnych wybrana została oferta firmy:

- w zakresie złączek i kształtek PE 100 SDR 11 i PE 100 SDR 17 do
zgrzewania i skręcania (grupa A i B) :
Zakład Wielobranżowy Kryza-Plast Henryk Kamiński
ul. Fitelberga 54
43-195 Mikołów-Mokre
za cenę 109 398,45 zł brutto
termin realizacji pojedynczego zamówienia 1 dzień,
- w zakresie kompensatorów, półkompensatorów, kołnierzy dociskowych
i uniwersalnych łączników kołnierzowych (grupa C) :
Zakład Wielobranżowy Kryza-Plast Henryk Kamiński
ul. Fitelberga 54
43-195 Mikołów-Mokre
za cenę 96 691,15 zł brutto
termin realizacji pojedynczego zamówienia 1 dzień.

2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Czerwionce – Leszczynach ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę armatury wodociągowej wybrana została oferta firmy:

w zakresie dostaw hydrantów podziemnych i nadziemnych :
"PROM-DRAGON" Sp. z o.o.
ul. Zebrzydowicka 117
44-200 Rybnik
za cenę 17 528,79 zł brutto
termin realizacji pojedynczego zamówienia 1 dzień
w zakresie dostaw zasuw kołnierzowych,zasuw do przyłączy domowych i obudów :
SANIT Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 175
44-100 Gliwice
za cenę 84 159,04 zł brutto
termin realizacji pojedynczego zamówienia 1 dzień
w zakresie dostaw skrzynek do zasuw do wody oraz do hydrantów podziemnych:
Zakład Wielobranżowy KRYZA-PLAST Henryk Kamiński
ul. Fitelberga 54
43-195 Mikołów-Mokre
za cenę 6 797,96 zł brutto
termin realizacji pojedynczego zamówienia 1 dzień
w zakresie dostaw nawiertek wodociągowych do rur PVC, stali i żeliwa :
Zakład Wielobranżowy KRYZA-PLAST Henryk Kamiński
ul. Fitelberga 54
43-195 Mikołów-Mokre
za cenę 20 607,90 zł brutto
termin realizacji pojedynczego zamówienia 1 dzień
w zakresie dostaw zaworów kulowych i antyskażeniowych :
SANIT Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 175
44-100 Gliwice
za cenę 12 914,87 zł brutto
termin realizacji pojedynczego zamówienia 1 dzień
do góry