Ogłoszenie

Aktualności 28 Grudnia 2012
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Czerwionce -Leszczynach Nr LII/609/10 z dnia 3 września 2010r.w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania wg.§ 4 ust. 5 Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyraza zgodę na zawarcie umowy dotacji z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych z siedzibą w Czerwionce -Leszczynach ul. Furgoła 46 , który złożył ofertę na realizację zadania pod nazwą "Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny w roku 2013 .
do góry