Ogłoszenie

Aktualności 14 Czerwca 2011
Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane Dz. U. t.j. Nr 243 poz. 1623 z dnia 12.11.2010r./ podaje się do publicznej wiadomości informację, iż dnia 08 czerwca 2011 r. Starosta Rybnicki wydał dla Pana Tomasza Borek - pełnomocnika firmy KROKUS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Janikowskiej 33 decyzję o pozwoleniu na "Budowę pawilonu handlowo - usługowego z instralacjami, urządzeniami, zewnętrzną infrastrukturą techniczną, parkingami, masztami reklamowymi oraz wyburzeniem istniejących obiektów budowlanych" na działkach nr 4016/330, 3864/459, 4238/330, 3862/456 położonych w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Ks. Pojdy.
do góry