Ogłoszenie

Aktualności 17 Maja 2011
Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane /tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z dnia 12.11.2010r./ podaje się do publicznej wiadomości informację, iż dnia 19.04.2011 Starosta Rybnicki, na wniosek Pana Tomasza Borek pełnomocnika firmy KROKUS Sp. z o.o. ul. Janikowska 33, 66-070 Poznań wszczął postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę "Obiektu handlowego wraz z urządzeniami i instalacjami, parkingiem oraz wyburzeniem istniejących obiektów budowlanych" na działkach nr 4016/330, 3864/459, 3865/459, 4238/330, 3862/456 położonych w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Ks. Pojdy.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w sprawie planowanego przedsięwzięcia w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku przy ul. 3 Maja 31, pokój 121/Refgerat Architektury i Budownictwa/
do góry