Strona główna/Urząd/Aktualności/Ogłoszenie otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2017 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2017 roku

Aktualności 10 Stycznia 2017

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

 

W dniu 9 stycznia 2017 roku Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wydał Zarządzenie Nr 11/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2017 roku.

Konkurs projektów obejmuje realizację następujących zadań:

  1. realizacji programów szkolenia sportowego,

  2. zakupu sprzętu sportowego,

  3. pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,

  4. pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

  5. sfinansowania wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

 

Zarządzenie dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym: http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/index.html

Na przedstawione do realizacji zadania przeznacza się kwotę w wysokości 380 000,00 zł.

Wnioski muszą być zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 1537 z dn. 11 lutego 2013 roku) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Wzory wniosków są dostępne bezpośrednio w Wydziale Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 19, tel. 32/ 43 12 251 lub na stronie internetowej: http://www.czerwionka-leszczyny.pl/ogloszenia

Wnioski na realizację w/w projektów należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9, w terminie do 24 stycznia 2017 roku do godz. 15.30.

Wnioski złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Przypomina się o dołączeniu do wniosków wszystkich załączników.

 

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

 

Pliki do pobrania:

  1. Zarządzenie Nr 11/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2017 roku wraz załącznikiem
  2. Informacja ws. otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2017 roku
  3. Uchwała Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 1537 z dn. 11 lutego 2013 roku) 
  4. wzór wniosku [Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 r.]
do góry