Strona główna/Urząd/Aktualności/Ogłoszenie otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2016 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2016 roku

Aktualności 7 Stycznia 2016

W dniu 7 stycznia 2016 roku Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wydał Zarządzenie Nr 10/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2016 roku.

Konkurs projektów obejmuje realizację następujących zadań:

  1. realizacji programów szkolenia sportowego,
  2. zakupu sprzętu sportowego,
  3. pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,
  4. pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
  5. sfinansowania wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Na przedstawione do realizacji zadania przeznacza się kwotę w wysokości 300 000,00 zł.

Wnioski muszą być zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 1537 z dn. 11 lutego 2013 roku) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Wzory wniosków do pobrania poniżej oraz  bezpośrednio w Wydziale Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 19, tel. 32/43 12 251.

Wnioski na realizację w/w projektów należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej nr 9 w terminie do 22 stycznia 2015 roku.

Wnioski złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Przypomina się o dołączeniu do wniosków wszystkich załączników.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

 

Pliki do pobrania:

  1. Zarządzenie Nr 10/16 Burmistrza Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2016 roku
  2. Informacja ws. otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2016 roku
  3. Uchwała Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 1537 z dn. 11 lutego 2013 roku) 
  4. wzór wniosku [Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 r.]
do góry