Strona główna/Urząd/Aktualności/Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Aktualności 25 Marca 2010

Ogłoszenie
o wyniku przetargu nieograniczonego na
"Sukcesywną dostawę armatury wodociągowej", "Sukcesywną dostawę rur do wody pitnej PEHD 80 SDR 11 i PEHD 100 SDR 17 oraz rur PVC kanalizacyjnych i rurdrenarskich", "Sukcesywną dostawę złączek i kształtek PE 100 SDR 11
i PE 100 SDR 17 do zgrzewania i skręcania oraz łączników
kompensacyjnych do łączenia armatury,rur stalowych
i żeliwnych " do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Czerwionce – Leszczynach z dnia 16 marca 2010 roku.

Pobierz treść ogłoszenia:

"Sukcesywną dostawę armatury wodociągowej"

"Sukcesywną dostawę rur do wody pitnej PEHD 80 SDR 11 i PEHD 100 SDR 17 oraz rur PVC kanalizacyjnych i rur drenarskich"

"Sukcesywną dostawę złączek i kształtek PE 100 SDR 11 i PE 100 SDR 17 do zgrzewania i skręcania oraz łączników
kompensacyjnych do łączenia armatury,rur stalowych
i żeliwnych "

do góry