Strona główna/Urząd/Aktualności/Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Aktualności 15 Grudnia 2009
Ogłoszenie
o wyniku przetargu nieograniczonego na
"Odbiór i unieszkodliwienie komunalnego osadu ściekowego
o kodzie 19 08 05"
od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
w Czerwionce – Leszczynach z dnia 08 grudnia 2009 roku.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
w Czerwionce – Leszczynach ogłasza, że przetarg nieograniczony na "Odbiór
i unieszkodliwienie komunalnego osadu ściekowego o kodzie 19 08 05"
z dnia 08 grudnia 2009 roku został unieważniony.
do góry