Strona główna/Urząd/Aktualności/Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Aktualności 14 Października 2009

O G Ł O S Z E N I E
o wyniku przetargu nieograniczonego
na "Dostawę, montaż, uruchomienie urządzeń oraz
oprogramowania do systemu monitoringu pracy sieci
wodociągowej, oraz SUW w Czerwionce-Leszczynach, późniejszego
utrzymywania i nadzorowania poprawności działania systemu
w cenie ustalonego abonamentu"
do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
w Czerwionce – Leszczynach, przeprowadzonego
z dnia 30 września 2009 roku.
Przedsiębiorstwo

Pobierz treść ogłoszenia

do góry