Strona główna/Urząd/Aktualności/Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Aktualności 26 Października 2011

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.w Czerwionce – Leszczynach ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego przetargunieograniczonego na "Dostawę, montaż, uruchomienie urządzeń oraz oprogramowania do systemu monitoringu pracy przepompowni ścieków w Czerwionce-Leszczynach, późniejszego utrzymywania i nadzorowania poprawności działania systemu w cenie ustalonego abonamentu" wybrana została oferta firmy:

AguaRD Sp. z o.o.
00-819 Warszawa, ul. Złota 61/100
za cenę netto :
- 70 300,00 zł - wykonanie całości zadania
- 20,00 zł - miesięczny abonament za 1punkt.

do góry