Strona główna/Urząd/Aktualności/Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Aktualności 12 Kwietnia 2011

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Czerwionce – Leszczynach ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę armatury wodociągowej wybrana została oferta firmy:

w zakresie dostaw hydrantów podziemnych i nadziemnych :
Handel Hurt Detal Instalacje Wod.-Kan.-Sanit. Export-Import Krzysztof Hałas
ul. Dekana 6
64-100 Leszno
za cenę 15 528,75 zł brutto
termin realizacji pojedynczego zamówienia 1 dzień
w zakresie dostaw zasuw kołnierzowych,zasuw do przyłączy domowych i obudów :
SANIT Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 175
44-100 Gliwice
za cenę 68 016,63 zł brutto
termin realizacji pojedynczego zamówienia 1 dzień
w zakresie dostaw skrzynek do zasuw do wody oraz do hydrantów podziemnych:
Zakład Wielobranżowy KRYZA-PLAST Henryk Kamiński
ul. Fitelberga 54
43-195 Mikołów-Mokre
za cenę 7 880,61 zł brutto
termin realizacji pojedynczego zamówienia 1 dzień
w zakresie dostaw nawiertek wodociągowych do rur PVC, stali i żeliwa :
Handel Hurt Detal Instalacje Wod.-Kan.-Sanit. Export-Import Krzysztof Hałas
ul. Dekana 6
64-100 Leszno
za cenę 21 427,58 zł brutto
termin realizacji pojedynczego zamówienia 1 dzień
w zakresie dostaw uniwersalnych obejm do wykonania przyłączy wodociągowych :
SANIT Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 175
44-100 Gliwice
za cenę 16 603,16 zł brutto
termin realizacji pojedynczego zamówienia 1 dzień
w zakresie dostaw zaworów kulowych i antyskażeniowych :
Handel Hurt Detal Instalacje Wod.-Kan.-Sanit. Export-Import Krzysztof Hałas
ul. Dekana 6
64-100 Leszno
za cenę 11 614,46 zł brutto
termin realizacji pojedynczego zamówienia 1 dzień

do góry