Strona główna/Urząd/Aktualności/Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty

Aktualności 31 Sierpnia 2011

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że do dnia 30.08.2011 r. do godziny 10.00 wpłynęło 7 ofert na wykonanie zadania: Dostawa stojaków reklamowych typu "roll up" w ramach projektu Kampanii promocyjnej „Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu”. 
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30.08.2011 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, Wydział Rozwoju Gminy i Miasta, ul. Dr. Rostka 7.

Po przeanalizowaniu ofert na Wykonawcę zadania pn. Dostawa stojaków reklamowych typu "roll up" w ramach projektu Kampanii promocyjnej „Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu” wybrano firmę:

GRUPA  KREATYWNA D'ARTE
DOMINIK MILEWSKI
ul. Sączewskjiego 31/4
42-500 Będzin

Firma zaproponowała najniższą cenę za realizację w/w zadania.
Protokół z dnia 30.08.2011r. z otwarcia ofert na wykonanie zadania

do góry