Strona główna/Urząd/Aktualności/Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty

Aktualności 21 Lipca 2011

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że do dnia 20.07.2011 r. do godziny 10.00 wpłynęło 8 ofert na wykonanie zadania: Dostawa 500 szt. Pamięci USB wraz z nagraniem w wersji flash informacji o terenach inwestycyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w ramach projektu Kampanii promocyjnej "Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu".
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20.07.2011 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, Wydział Rozwoju Gminy i Miasta, ul. Dr. Rostka 7.

Po przeanalizowaniu ofert na Wykonawcę zadania pn. Dostawa 500 szt. Pamięci USB wraz z nagraniem w wersji flash informacji o terenach inwestycyjnych Gminy i Miasta w ramach projektu Kampanii promocyjnej "Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu" wybrano firmę: 

CZWÓRKA Sp z o.o. 
ul. Gen. M. Bołtucia 26 
05-092 Łomianki,

Firma zaproponowała najniższą cenę za realizację w/w zadania.

Protokół z dnia 20.07.2011r. z otwarcia ofert na wykonanie zadania

 

top_baner
do góry