Strona główna/Urząd/Aktualności/Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty

Aktualności 18 Lipca 2011

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że do dnia 15.07.2011 r. do godziny 10.00 wpłynęło 13 ofert na wykonanie zadania: Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu kampanii promocyjnej "Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu". 
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 15.07.2011 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, Wydział Rozwoju Gminy i Miasta, ul. Dr. Rostka 7. 

Po przeanalizowaniu ofert na Wykonawcę zadania pn. Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu kampanii promocyjnej "Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu" wybrano firmę:

acme Agencja Reklamowa Karolina Osierda
ul. Tetmajera 24 lok. 1 
43-100 Tychy

Firma zaproponowała najniższą cenę za realizację w/w zadania.

Protokół z dnia 15.07.2011r. z otwarcia ofert na wykonanie zadania

do góry