Strona główna/Urząd/Aktualności/Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty

Aktualności 15 Czerwca 2011

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że do dnia 15.06.2011 r. do godziny 10.00 wpłynęło 9 ofert na wykonanie zadania: Zaprojektowanie i wykonanie 1000 egz. składanych map Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z zaznaczeniem i opisaniem w dwóch wersjach językowych 11 terenów inwestycyjnych w ramach projektu Kampanii promocyjnej „Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu”. 
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 15.06.2011 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, Wydział Rozwoju Gminy i Miasta, ul. Dr. Rostka 7.

Po przeanalizowaniu ofert na Wykonawcę zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie 1000 egz. składanych map Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z zaznaczeniem i opisaniem w dwóch wersjach językowych 11 terenów inwestycyjnych w ramach projektu Kampanii promocyjnej „Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu” wybrano firmę:

KOLORMEDIA Jacek Szczęsny
ul. Ligonia 30/7A
40-036 Katowice

Firma zaproponowała najniższą cenę za realizację w/w zadania.

Protokół z dnia 15.06.2011r. z otwarcia ofert na wykonanie zadania

top_baner
do góry