Strona główna/Urząd/Aktualności/Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty

Aktualności 22 Sierpnia 2012

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że do dnia 20.08.2012r. do godziny 10.00 wpłynęło 12 ofert na wykonanie zadania pn.: "Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu Kampanii promocyjnej "Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu na wyciągnięcie ręki - promocja terenów inwestycyjnych".

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20.08.2012 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, Wydział Rozwoju Gminy i Miasta , ul. Dr. Rostka 7. 
Wykaz firm oraz zaproponowane ceny za wykonanie zamówienia przedstawia załącznik Nr 1 do protokołu. 
Po przeanalizowaniu ofert i przeliczeniu punktów najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

GM GADGETS Grzegorz Majewski
ul. Towarowa 20B
10-417 Olsztyn

Wobec powyższego postanowiono w/w firmie powierzyć wykonanie zamówienia.

Protokół z dn. 20.08.2012r. z otwarcia ofert na wykonanie zadania 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

do góry