Strona główna/Urząd/Aktualności/Ogłoszenie dla mieszkańców sołectwa Bełk w sprawie konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany nazwy ulicy 26 Stycznia

Ogłoszenie dla mieszkańców sołectwa Bełk w sprawie konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany nazwy ulicy 26 Stycznia

Aktualności 20 Lipca 2017
                                                                                                        
 
O G Ł O S Z E N I E
 
na podstawie § 4 ust. 2 uchwały Nr XXII/253/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
ogłasza dla mieszkańców sołectwa Bełk konsultacje społeczne w przedmiocie zmiany nazwy ulicy 26 Stycznia.
  1. Przedmiot konsultacji: zmiana nazwy ulicy 26 Stycznia.
    Podstawowym celem dokonania zmiany nazwy ulicy 26 Stycznia jest realizacja ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 744)
  2. W siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz siedzibach organów jednostek pomocniczych, których dotyczą konsultacje, zostanie wyłożona dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji.
  3. Konsultacje przeprowadzane będą w dniu 31.07.2017 r. od godziny 16:30 do godziny 18:00
  4. Punkt konsultacyjny mieści się w Bełku przy ul. Palowickiej 7 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.
  5. Konsultacje przeprowadzane będą w formie otwartych spotkań z mieszkańcami.
  6. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy sołectwa Bełk.
  7. Przed wyrażeniem opinii na piśmie osoba uprawniona do wzięcia udziału w konsultacjach wpisuje się na listę osób biorących udział w konsultacjach przedkładając dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

 

Do pobrania:

  1. Zarządzenie Nr 390/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bełk w przedmiocie zmiany nazwy ulicy 26 stycznia

top_baner
do góry